ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

ВЪЗКРЕСЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ

“Много повече сега, като се оправдахме чрез кръвта Му (Христовата), ще се избавим от Божия гняв чрез Него”. (Рим.5:9)
Тези думи са изречени от апостол Павел, но те звучат неточно, ако трябва да ги свържем с Възкресението и Христовото Учение. В Моето Учение вярата има първостепенно значение. Тя е свързана с любовта, с чистата безкористна любов. Не може да вярваш, без да изпитваш любов. Както и не може да любиш, а да нямаш вяра. Затова, когато се говори за вяра в Бога – нашия Отец, или в Господа Иисуса Христа, трябва да се разбира и присъствието на любов. Без любов няма вяра. Какво означава да имаш любов към Бога – нашия Отец? За много хора това е някакво мъгливо понятие.
Да имаш любов към Бога, означава не да изграждаш в съзнанието си някакво призрачно Същество и да се стремиш да насочваш към Него своите чувства. Хората не разбират как трябва да изградят отношението си към Бога и от това страда цялото Учение.
В Библията се говори за Божия гняв. Различни са причините, които се описват, но най-честата е грехът. Върху грешника се излива Божият гняв. А за грешник се приема и този, който не вярва в Бога.
За всички вас – създадени с човешки ум и душа казвам: Бог не е гневливо, капризно същество или някакво страшилище. Бог не изисква от вас да лазите пред Него на колене. Бог не изисква от вас жертвоприношения в смисъла, който вие сте възприели. Бог изисква от вас да Го обичате, иска любов. А както казахме с любовта ще дойде и вярата. Но пак ще попитам: какво означава да обичаш Бога?
Да обичаш Господа – Бога твоего, означава да обичаш всичко, което Той е сътворил. Да обичаш Господа, означава да се зарадваш на тревичката или буболечката, да приемеш с радост човека срещу теб, да опазиш от студ или жега дръвчето навън, да благоговееш пред красотата на изгрева или залеза на слънцето, да се преклониш пред силата и могъществото на природната стихия и да останеш с възхищение в душата от нежността и красотата на едно цвете. Това е Бог, това е срещата с Бога, защото всичко това е Негово творение и Той чрез него се проявява. А как ще изглежда Бог в твоето съзнание, като знаеш, че Той е толкова мощен и велик Творец, като знаеш, че Той е Съвършенството, към което ще се стремиш? Бог е велика Сила, която няма равна на себе си и като физическа, и като духовна мощ. Затова за човешкия ум Той е нещо необозримо. Не би могло едно човешко съзнание да пресъздаде образа на Великия Творец. Затова, за да стане по-земна и по-разбираема връзката на човека с Бога, трябваше Аз да се превъплътя, каквото и да Ми струва това, за да може човешкото съзнание да възприеме образа Ми като другото проявление на Бога – проявлението на Неговата Любов. Защото Аз бях с Любов създаден и на Любов ви учих. Учих ви да се обичате и да си помагате, учих ви да знаете, че не сте грешници и да не живеете под страха и унинието на тежката мисъл за вечната греховност. Когато човек изгради своето самосъзнание като самосъзнанието на грешник, той не може да бъде полезен нито на себе си, нито на другите, просто защото няма да има необходимото самочувствие да живее пълноценно. Затова Аз казах: “Пръв да хвърли камък този, който не е сгрешил.” Това означава, че всеки човек поради своето несъвършенство допуска грешки. Никой никого не бива да съди и трябва да знае, че пътят продължава, само ако с любов живееш. Това означава, че като живееш с любов, ти няма да стоиш под сянката на греха, а ще се стремиш да бъдеш с всеки изминал ден по-добър. Значи да любиш, да живееш с любов, означава да си благодарен на това, че си се родил, да си благодарен за водата, въздуха и цветята, да си благодарен, че като си се родил, си намерил всички необходими за тебе условия, за да растеш жив и здрав. Защото Бог се е погрижил, даже и когато се разболеете, да имате билка за лек. Всичко е дадено, за всичко е помислено. То е толкова мащабно, че ви е трудно да го възприемете в съзнанието си.
Но вие вече пораснахте. Не сте така ограничени и неуки, както бяхте в началото на Сътворението. Този път оттогава досега, който учените наричат филогенеза, и другият, който наричат онтогенеза, т.е. обективната и субективната страна на живота, беше и е необходим за вашето израстване. Общото и индивидуалното вече се сливат. Няма как общото да оцелее, ако индивидуалното не е качествено. Така както не можеш да си приготвиш храна от развалени продукти, по същия начин Ние не можем да изградим качествено човешко общество без личности. Необходимо е всеки да осъзнае силата на нравствената свобода, за да може да оцени ролята на своята лична позиция за собственото си развитие и развитието на живота. Затова са ви необходими добродетелите, за да можете да си обясните какво е значението на благородството и силата на човешката любов. Когато осъзнаете същността на това знание, вие няма да се криете зад силата на Моя нравствен избор.
Моят нравствен живот трябваше да ви покаже какъв да бъде вашият живот. Затова, замислете се върху тези думи: ”Като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.” Не можете да се избавите от “Божия гняв” чрез Мене, защото вашият живот си е ваш живот, ВАШИТЕ ПОСТЪПКИ ГОВОРЯТ ЗА ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ. Каквото трябваше да се направи в чисто енергиен аспект, Ние го направихме. Действително, можахме да трансформираме част от негативната енергия в положителна, но това съвсем не означава, че Аз съм изкупил вашия грях. Пак казвам: вашите грешки са ваше деяние и тъй като те създават причини за недоразумения, вие сами се превръщате в жертва на вашите недоразумения. Всичко това ясно показва колко голяма е потребността от осъзнато, правилно възприемане на Христовото Учение.
С трансформацията на фино енергийно ниво Ние облекчихме силата на енергийното влияние, която се изразява по много специфичен начин, когато става въпрос за влияние на психическата енергия. Когато се натрупа по-голямо количество негативна енергия във въздушното пространство, се получава и по-активно налягане на атмосферните пластове, наситени с електричество. Не бива да забравяте и активно действащия магнетизъм на злобните мисли и излъчената в пространството омраза. Тя е чувство на неприязън, което замърсява както човека, така и Пространството. Сега сами можете да си отговорите дали е възможно да ви послужи Моята кръв – Моята саможертва. Каква е ползата, че Аз съм почистил нашия общ дом, след като вие сте продължили все така безотговорно да го замърсявате? Желаната нравствена промяна в човешкото съзнание все още не е настъпила. Думите на апостол Павел към римляните в случая внасят известно заблуждение и хората със своята наивност вървят в неправилна посока. Бъдете убедени, че всеки сам е отговорен за постъпките си, всеки сам трябва да потърси възможност за поправяне на собствените си грешки, и всекиму е дадена възможност да живее според заслугите си.
Има и още нещо, което трябва да се знае: чистата изворна вода носи здраве за физическото тяло; чистото знание, което идва от Христовото Учение, е като изворната вода. То носи здраве за духовното тяло.