СПАСИТЕЛЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Климатичните промени засягат по-голямата част от планетата и се проявяват или като резки температурни промени, или като силни бури и поройни дъждове. Това, което сега е необходимо да се знае, Е че процесът на промените в климата засяга вече и човешката същност, не само природата. Човешката същност като вид биологичен организъм. Вследствие на променените в климата ще настъпят промени и в начина на хранене на човека като неотложна необходимост. Ще трябва обаче да се промени и съзнанието, и това ще стане, след като човечеството явно усети силата на непоколебимата промяна на климата. Просто ще се разбере, че няма друг път освен този, който изисква градивна промяна на човешкото съзнание, а това е пътят за решително навлизане на добродетелите в човешкия живот. Очевидните доказателства би трябвало да накарат хората да преосмислят своя начин на живот.
За това, което се случва сега, има и още една причина –неусвоената Съзидателна Енергия на Промяната. По този въпрос писахме не еднократно. Обяснявахме, че към планетата Земя е изпратена и се изпраща енергия, в която е внедрено ново идейно съдържание. Целта е човечеството да получи морална подкрепа за преодоляване на натрупаните проблеми от безнравствения, бездуховен живот. И тогава съобщихме, че неусвоената енергия може да активира различни процеси в атмосферата, както и да повлияе пряко на човешкия организъм. Беше изпратено като предупреждение, но никой не допускаше, че вече му е дошло времето. Сега, когато настъпиха такива сериозни климатични изменения, ще трябва човечеството да се подготви и за следващите промени, които също имат характера на геофизически и астрономически прояви, но ще се отразят в голяма степен и на човешкото здраве. Резките температурни промени, са едната причина, другата е свързана със земеделското производство, което също се влияе от промените на климата. Традиционно отглеждани плодове, зеленчуци и зърнени култури вече променят своя състав и хранителна стойност – това от една страна, а от друга, поради климатичните промени в някои райони на планетата ще изчезнат не само животински видове, но и различни видове земеделски култури. Този факт ще предопредели и възможностите за производство на храна. Загубата на традиционно съществуващи храни и влошеното качество на съществуващите няма как да не се отрази пряко на човешкото здраве. Всичко това изисква адаптация на човешкия организъм към новите промени, и за да не се стигне до драстични сътресения е необходимо съответно ограмотяване на хората. Те трябва да знаят, че вече нищо не е същото както е било и във физическия и в духовния свят. Така съществуващите условия вече изискват хората да се съобразяват с нови Правила, които възникват в хода на промените, а това ще подпомогне съответната адаптация.

Кое е най–важното, което трябва да знае човечеството?

Да вярва с пълна убеденост, че Този, който може да спаси Живота на планетата е Човешкият Ум и никой друг. Затова Умът на всеки човек трябва да приеме разбирането, че храната, водата и въздухът са поставени в пълна зависимост от умствената активност на хората, което ще рече от умението им да постигат Мъдро Решение за всеки проблем. И още нещо: човекът със своите действия или със своето бездействие определя бъдещето на живота. За целта е необходимо всеки човек да се грижи за хигиената на своя ум, за искреността на своите чувства, и за свободата на своята душа.

И какво трябва да се знае сега?

Че хигиената на ума зависи от искреността на чувството, а свободата на душата се определя от стремежа на Ума към истината.. В основата на всичко, обаче стои Любовта към Живота. За да постига той – Животът – развитие, човешкият Ум, Спасителят на човечеството трябва да осъзнае следното Правило:

Няма Мъдрост, без Любов към Живота. Няма Любов към Живота без Истина. Няма Истина без Любов и Мъдрост.