ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС

ЗА НОВАТА ГОДИНА  НОВО РАЗБИРАНЕ

Да е мирна и благодатна Новата година! Това е моето пожелание, а то отразява въжделенията на всеки човек. Всеки иска да живее в мир и благоденствие и тръпне в очакване, ей така, някак изведнъж животът на планетата да се промени. Така в Пространството се наслоиха пластове енергия наситени с тревожни мисли, изпълнени с тежък емоционален заряд.

Как може да се развива животът в тази среда през започващата 2019-та година не е трудно да се предвиди. Съществуват два варианта: единият е човечеството да се остави на инерцията, в която са го въвлекли агресивните сили и да продължи да работи за своето самоунищожение; другият вариант изисква трезва оценка на настоящата обстановка и създаване на правилна ориентация за бъдещето.

Задълбоченият преглед на екологичната среда, анализа на международните отношения и състоянието на световния мир показват една и съща причина за голямата нестабилност, в която живее съвременният човек. Причината е унищожената нравствена основа в човешките взаимоотношения. Отсъствието на конкретно изградена идея за нравствено обновяване, и отсъствието на стабилна посока за градивно развитие на живота, винаги ще задържат неговата еволюция.

Какво следва от това?

Нови международни военни конфликти, нарастване на вътрешно-политическите стълкновения в повече държави на планетата, и усложнена екологична обстановка. Като резултат от всичко това ще възникват застрашаващи живота климатични промени, нестабилност на планетата, която ще се проявява като земни трусове и вулканични изригвания.

Как може да си помогне човечеството?

Като промени основния начин по който се разпределят и по който се използват благата. Но това не може да се получи без стабилизиране на нравствената основа в човешките взаимоотношения. Ето защо се налага човешкият ум да потърси спасение в конкретно изградена ИДЕЯ ЗА НРАВСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО. И тук се оказва, че човечеството ще трябва да се върне хилядолетия назад, за да припознае десетте Божии заповеди като свой основен морален кодекс. Не, убивай, не лъжи, не кради, почитай майка си и баща си са постулати, които имат стойността на основен градивен материал за създаването на облагородено човешко общество. Без идейно организиран живот няма напредък – без вложена в него идея, животът губи смисъл. Само конкретната идея както в личния, така и в обществения живот изпълва със съдържание всяко начинание, а от там и бъдещето на човечеството.
Нравствената основа на човешкия живот може да бъде създадена когато хората престанат взаимно да ограбват труда си, да ограбват и планетата. В резултат на тази човешка агресивност най-тревожното заключение, което се налага като очеваден факт за настоящето, е ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД И НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА. Повече от необходимо е ново разбиране за начина на живот. Ново не като тепърва възникнала идея, а като разбиране за възкресение на основното понятие, което крепи живота – Добродетелност. Чрез добродетелността се проявява духовно-нравствената сила на живота. Това е голямата Идея, върху която човечеството може да изгради своето ново разбиране, а това означава и своето благодатно бъдеще.

* * *
Цитати от Новия завет
Апостол Павел
* * *
Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно;
всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука.
* * *
Блажен е, който не осъжда себе си за онова, що одобрява.
* * *
Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни.
* * *
… плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина.
* * *
Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си.
Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем.
Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни.
… корен на всички злини е сребролюбието.
* * *
В последните дни ще настъпят усилни времена.
Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделивци, хулници, към родители непокорни.