МЪДРИ МИСЛИ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Политическо изменение на социалния строй е невъзможно. Изменението е само нравствено, вътре в човека. Но по какъв начин ще тръгне това изменение? Никой не може да знае за всички, но за себе си всеки го знае. И всички в нашия свят са загрижени за това изменение по отношение на всички, само не по отношение на себе си.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука.

ПЕТЪР ДЪНОВ
Колкото повече се развива вашият ум, толкова по-благородни стават чувствата ви, и обратното важи.

ПЕТЪР БЕРОН
Диогена попитаха: как може човек да си отвърне на неприятелите? А той рече: като им струва добро.

ПАУЛО КОЕЛЬО
Никой не може да се върне назад, но всички могат да продължат напред.