Дъга

Имало е днес дъга –
хората говореха за нея,
с колко хубост и красота
този миг е греел.

Разказа ми една жена
как от светлината засияла,
хубавата пролетна дъга
във очите им изгряла.

Те се гледали щастливи –
родени като че ли от дъжда,
а край тях лъчи игриви
танцували в дъждовната вода.