ТРИ МЕСЕЦА ВАКАНЦИЯ

Здравейте, приятели!

Завършва петият месец от 2018-та година, а той е последният от настоящият учебно-творчески сезон. Предстои 3 месеца ваканция. От първия понеделник на м. септември ще започне новият цикъл лекции в рамките на Всемирната научно-образователна програма. Това, което искам да ви оставя като заръка за предстоящото лято е събрано в две – три изречения.

Обичайте себе си, обичайте ближния си, обичайте Живота!

Радвайте се всяко утро за новия ден и търсете в него Любовта на Светлите Души!

Посрещайте деня със Силата на своята Любов и бъдете уверени, че с всеки изминал ден, вашата Любов придобива ново, обогатено от Живота Значение!

Мир вам!

РАДЕЯ

Здравейте, приятели!

Миналия месец излезе от печат книгата „Идеята Живот”. Можете да я получите ако ни пишете на адрес radeiasvetlina@abv.bg , само срещу цената за доставката, която ще заплатите като наложен платеж. Скоро ще я включим в сайта „Добродетели”. Тук предлагам въведението.

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази книга е ориентирана към хората, които разсъждават върху сътворението и същността на живота – вечните въпроси, чиито отговор все още не е открит. Но тук има нещо по-различно. Знанието, което предлагаме идва от Словото на Висшите Учители, които работят за Всемирната научно-образователна програма. Това е обширна информация, записвана през последните три години. С помощта на въпроси и отговори, до читателя достига знание, което задълбочено разглежда връзката на човека с Живота. За да се оформи книгата беше необходимо да се направи тематичен подбор. Съдържанието условно е разделено на три части: Осъзнатото Аз; Идеята Живот – Идея на Съзиданието; Човекът и Живота. Под формата на диалог с въображаем събеседник, читателят се запознава със съществено важни въпроси от човешкото ежедневие, чиито нестандартни отговори озадачават, будят размисъл и ни учат да живеем.

На страниците на тази книга Макрокосмоса и Микрокосмоса се разглеждат като единно цяло, чиято духовна същност е проникната от Идеята Живот; човекът е представен като най-значимият фактор за развитието и усъвършенстването на Живота; тук можете да се запознаете със знанието, чрез което осъзнатото Аз и Висшият Аз създават и укрепват връзката на човешкият ум с Висшия Разум; чрез Словото ясно е показана ролята на целенасочената и целеустремената мисъл; можете да научите и нещо повече за значението и същността на Времето, кога и как то се превръща в Живот.

Със съпричастност и тревога съдържанието на книгата разглежда проблема за изгубената духовна връзка между хората и последствията от тази загуба; обсъжда се необходимостта от нравствен идеал за човечеството: разглежда се възможността Човеколюбието да промени човешкото съзнание – тази добродетел да бъде издигната до нивото на нравствен идеал. Не са подминати проблемите за омаловаженото значение на човешкото съзнание като основополагаща структура за духовното единение между народите и връзката между мира в душите на хората и мира на планетата.

Когато работих за тази книга бях поставена в ролята на студент, който трябва да подготви своята дипломна работа. Големият обем на Словото, с което се налагаше да работя създаваше илюзията, че се намирам в изключително богата библиотека, от която трябваше да подбера най-необходимото за възложената ми тема. Благодаря за доверието! Благодаря за дарената ми възможност да се докосна до голямата мъдрост на Божествената наука.

С признателност към Учителите:

Радея