УСТОЙЧИВОСТ И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели!

В тази лекция ще спра вашето внимание върху темата за аминокиселините като градивен елемент на човешкия организъм и тяхното психично съответствие в съзнанието на човека.

Аминокиселините са строителния материал за белтъчините (протеините) в човешкия организъм. А какво са белтъчините? Те създават тъканите и на практика това е естествения биологичен материал, от който е създадено човешкото тяло. Защо ви говоря за тези толкова „специфични подробности” от живота на биологичния организъм?

Защото е съществено важно да познавате физическото си тяло, но също толкова важно е да знаете повече и за етерното си тяло. Вие възприемате етерното тяло предимно като енергийно организирана структура. Това е така, но не е само това. В енергийната структура са внедрени онези елементи от вашият организъм, които Ние определяме като квантово присъствие на духовната човешка същност във физическия свят.

Защо квантово присъствие?

Защото това са фино-енергийни „продукти”, които имат конкретно предназначение за живота на човешкия организъм, и от тази гледна точка те са информационно натоварени – имат своя програма, която е необходима за строежа и функцията на протеините, както и за целия организъм. Когато използвате наименованието „етерно тяло”, макар и да не го осъзнавате, вие се свързвате с основния градивен елемент на Вселената – етера. Това е онази енергийна среда, която осигурява условията за нормална функция на Светлината. А Светлината, чрез своята енергия, създава и движи Живота. Във физическия свят аминокиселините съществуват благодарение на светлинната енергия. Тя създава техния строеж и съответно разнообразието на техните видове. Медицината приема връзката между Светлината и биофотоните, знае се също и за връзката между слънчевата енергия и витамин „Д”, но тук не е нужно да навлизаме и в други известни на науката знания за влиянието на Светлината върху човешкия организъм. Аз използвам тази информация заради другото, към което се стремя – да ви подскажа нещо и за психичното съответствие на аминокиселините във вашите организми. А то е свързано с човешкия ум и неговата просветеност. Когато човешкият ум е „осветлен” с необходимото знание, той постига яснота за своята мисловна дейност. Това е Светлината за Ума и чрез нея той работи с Разбиране. За Разбирането, като елемент от развитието на човешкото съзнание сме говорили в много лекции, затова сега само ще припомня, че: Разбирането, с което възприемате себе си и средата, в която живеете, осигурява качеството на вашия Живот. Ето, това е нужно, за да знаете, че: Когато човек живее с ясното Разбиране за това, което се случва с него и Света; когато човешкият ум знае посоката, в която се движи и когато знае защо точно в тази посока се движи, този човек притежава качеството УСТОЙЧИВОСТ на мисълта и действието. Устойчивост може да има само този, който е наясно какво иска, защо го иска и какво ще прави когато постигне Нещото, което иска.

Устойчивостта е енергия на АКТИВНОСТТА. Тя изисква строго ориентирано движение – активност, която във всеки от случаите на своята проява зависи от основната мисъл или чувство, които я създават. Устойчивостта е психично съответствие на аминокиселината, защото аминокиселината е първичното, най-активно вещество в човешкия организъм. Тя е молекула, и както всяка друга частица на Сътворението притежава своя конкретна програма. Това е информацията, която определя нейното предназначение. Тук ще употребя отново многократно използвания пример със семето. Малкото семенце когато попадне в подходяща среда разгръща своята програма във вид на стъбло, листа и плод. Така е и с аминокиселината. Науката познава различните видове аминокиселини и различието им ясно показва многообразието на тяхното предназначение. То може да бъде открито в различните видове тъкани, които изграждат човешкия организъм.

Развивате ли своята устойчивост, ще имате добро здраве. Продължителната липса на устойчивостта като качество в човешкото поведение, най-често се проявява във вид на промяна в структурата на тъканите с всички произтичащи от това последствия. Промените могат да настъпят, независимо дали става въпрос за нервна, костна или друг вид тъкан. Това не е единствената причина за здравословни проблеми в човешкия организъм, но е една от често срещаните.

Как се проявява липсата на устойчивост?

Най-вече и преди всичко като силни колебания или съмнения. Когато човек живее продължително време в състояние на колебания или се остави да бъде измъчван от силни съмнения, това означава, че той няма устойчивост на своето отношение към живота. Устойчивото отношение към живота може да бъде подсилвано със следната формула: Животът е средството, чрез което аз съществувам. Когато го възприемам с Любов, ще мога да използвам пълноценно неговата жизнена енергия. Така моето здраве укрепва!

И какво ви казвам сега с тази информация?

На преден план изтъквам съществено важното значение на човешката грамотност за живот във физическия свят.

Да! Човечеството е твърде младо още, за да е опознало себе си и света. Но има още нещо много важно: човечеството вече достигна възрастта, на която може да се учи и така да опознава сътворението. А каква е стойността на сътворението без присъствието на човека?! Този риторичен въпрос подсказва колко е важно човечеството да осъзнае значимостта на собственото си грамотно присъствие в света.

* * *

Какво казва науката?

Белтъчините са основният градивен материал на човешкия организъм. Мускулната тъкан, вътрешните органи, костите, кожата и косата – всичко е изградено благодарение на белтъчините. Те изграждат ензимите, хормоните, антителата, като по този начин играят важна роля върху обмяната на веществата и имунната защита на организма.

Белтъчините са изградени от 20 вида аминокиселини,свързани помежду си с пептидни връзки. Аминокиселините са карбоксилни киселини, които притежават и аминогрупа, въглероден и водороден атом. Тези 20 аминокиселини се подразделят на 2 групи : заменими аминокиселини (12 вида) и незаменими аминокиселини (8 вида). Заменимите могат да се синтезират в организма от други аминокиселини или да бъдат заменени с други, докато незаменимите не могат. Те трябва да влизат в състава на ежедневната храна, тъй като недостигът им води до смущения в обмяната на веществата и развитието на организма.

Приетите чрез храната белтъчини се разграждат до аминокиселини и чрез кръвта се разнасят до всички тъкани и органи където изпълняват своите функции. Заедно те участват в изграждането на тъканите и органите, хормоните, ензимите и много други. Поотделно всяка аминокиселина изпълнява различни функции.