МИР И БЛАГОРАЗУМИЕ

Здравейте, приятели!

Преди да ориентираме вниманието си отново към здравната тематика, ще запишем кратко мнение за взаимността и сътрудничеството между частта и Цялото.

В конкретния случай, имам предвид желанието и все по-засилващия се стремеж за обединяване на държавите в по-големи икономически и дори териториални цялости. Пресен пример в това отношение е проблемът със стабилността на Европейския съюз и съществуващото напрежение вътре в държавите. В последно време се утвърждава позицията за защита на националния интерес, а това се приема от някои хора като заплаха за общия интерес свързан с устройството и развитието на по-големи икономически и политически организирани общества каквото се стреми да бъде Европейския съюз. Впрочем, всичко, което имам предвид може да се каже сравнително кратко.

Човекът с неговия собствен интелектуален и енергиен потенциал представлява частица от Цялото наречено човечество. Частицата е структурен елемент на цялото, градивната сила, без която то не би могло да съществува. Колкото е по-здрава и стабилна частицата, толкова по-здраво и стабилно ще е цялото.

Затова:

Не се плашете от нарастващия стремеж към самосъхранение на националната идентичност на държавите; не се притеснявайте от желанието на хората да създадат своя силна държава; не укорявайте хората, които възраждат традициите и не влагайте негативен смисъл в разбирането за патриотизъм. Всичко това е необходимо за укрепване и доизграждане на частиата, т.е. на структурния елемент, който ще послужи по-късно като „строителен материал” за изграждане на цялото. Когато всяка държава постигне силна икономика, мнозинството от хората населяващи държавата ще бъдат способни да създадат нравствено организирано общество.

Какво имам предвид?

Когато хората са материално осигурени, забележете не казвам задоволени, а осигурени, този факт ще гарантира и сигурност на човека за утрешния ден. Когато човешкият ум не е тревожен и изпълнен с напрежение поради проблеми с елементарните условия за живот – осигурен му е първо мир и след това храна, вода и дом, тогава умът ще започне да се интересува от духовен живот. Духовно изграденото съзнание на личността ще потърси възможности за духовно единение между народите. Всичко това може да се постигне на две нива: първото е осъзнато отношение към човека и живота от страна на лидерите. Това са ръководителите на държавите, хората способни да създадат ядро от здраво мислещи, нравствено изградени личности, които да създадат икономически силни държави. Така ще бъдат гарантирани условията за по-добър живот на мнозинството, т.е. ще започне развитието на второто ниво, а това означава, че ще се създадат условията необходими за духовното развитие на личността.

Защо е това твърдение?

Защото Животът до тук доказа точно това. Ние – Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство отчитаме голямото разминаване между нравственост и знание, и виждаме голямата опасност от комерсиалната употреба на придобитото знание в областта на науката. Но също така знаем и вярваме, че нравствено изградените личности са хората на бъдещето и затова се стремим да бъдем силна духовна опора за човешкото съзнание.

Животът, вече хилядолетия до тук, показа, че мнозинството – масата народ, не може да премине на следващо ниво от своето развитие, ако не му бъде осигурен мирен живот. Постоянните заплахи от глад, мизерия и войни оскотяват човешкия ум; безработицата или оскъдните средства недостигащи за нормално съществуване, унищожават добрата воля на обикновения човек за разумен живот, а най-лошото е, че по този начин нивото на съзнание се принизява твърде много, толкова много, че се губи възможност за ограмотяване и просвещение на личността. Изключение, голямо изключение са хората, които в условията на бедност, живеещи в средата на несъвършено, озлобено общество, могат да постигнат добродетелно отношение към човека и Живота.

Бъдещето ще получи своя градивен напредък когато начело на държавите застанат хора с желание да осигурят МИР на планетата и Благоразумие за политическата култура на Управляващите. Бъдещето е в ръцете на тези хора, които са успели или ще успеят да постигнат това разбиране !