ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЖИВОТА

Здравейте, приятели!

Много пъти сме говорили за потребността от мир на планетата и винаги съм напомнял, че той е свързан с мира в душите на хората. Сега международните отношения са абсолютно доказателство за тежка нравствена криза в развитието на човешкото общество. Това не би се случило, ако лидерите на съответните държави познаваха добродетелите и използваха тяхната сила.

В предходната лекция посочих необходимостта от нравствен идеал за човечеството. Според нас това е човеколюбието. Но то остава встрани от вниманието на хората. Все още се очаква външна намеса за толкова необходимата промяна и то от страна на йерархията на Светлината. Добре, но как си я представяте тази намеса? Та нима през годините до сега Ние не сме ви помагали!? Толкова книги, толкова сайтове с Нашето Слово вече съществуват с помощта на сътрудниците ни! А зачестилите напоследък необичайни метеорологични явления като урагани и наводнения, климатичните промени, и какво още е необходимо, за да се досети човечеството, че става въпрос за напомняне, което подсказва, че НЕЩО СЕ СЛУЧВА!

Ако човеколюбието бъде осъзнато като средство за градивни човешки отношения, като средство за създаване на нова духовна култура, неминуемо ще настъпи промяна. Но тук разковничето е в искреното желание за промяна. Това желание, съчетано с разбирането за благоразумие, трябва да се събуди в умовете на политиците. Много е трудно, да не кажа почти невъзможно, едно такова желание да обхване населението на цялата планета. Причините са достатъчно известни, за да ги коментирам отново. По-важно е тези, които са поели ръководството на своите държави да проумеят, че насилието не е Сила за промяна. Ние предлагаме съвети и напътствия, даваме знание, и все още очакваме, че ще има кой да ги приеме и оползотвори. Преди време казахме и записахме дори, че НАЙ-ЦЕННАТА ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО МОЖЕШ ДА ЗАВЛЕДЕЕШ Е КЪТЧЕТО В СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА. Признаваме си, че тази територия и за Нас е трудно достъпна. Защо? Защото смисълът на Сътворението на човека е в неговото самостоятелно осъзнато развитие! Затова Ние много внимателно и търпеливо работим с човечеството чрез Словото. Вярваме, че макар и по-бавно от колкото сме очаквали, човешкият ум ще постигне БЛАГОРАЗУМИЕ!

Точно сега, когато световният Мир е в опасност, и когато всичко изглежда почти апокалиптично, ще настъпи промяна в създаваната до тук политическа култура. Това няма да стане за един ден, но военните конфликти, използваните икономически санкции, ще започнат да отстъпват място на дипломацията. Няма да се стигне до световна война, защото световните сили, както наричате по-силно развитите държави, нямат полза от това. Ние наблюдаваме, как на фона на „дрънкането но оръжие”, плахо макар, се промъква Силата на проявения инстинкт за самосъхранение. Забелязва се стремеж за налагане приоритета на националния интерес за конкретната държава. Това показва, че „частицата” в стремежа си към самосъхранение, постига укрепване и самоусъвършенстване, а така ще бъде по–полезна на Цялото.

Във всеки проблем може да се открие и нещо полезно. В конкретния случай на изострени международни отношения, полезното ще дойде като необходимост за политическите лидери на повече държави да започнат да работят за социално развито общество. В ход е приобщаване на хората към Идеята за защита на националните интереси, и от там като приоритет ще се развива социална политика ориентирана към по-бедните слоеве на обществото. Защото все повече се чува недоволството от съществуващото неравенство в доходите на хората. Набира скорост недоволството вътре в държавите и ще възникне движение за установяване на справедливост в разпределението на печалбата от труда на милионите работещи. Не че животът в света ще стане по-спокоен, но хората ще започнат да се възприемат като фактор в развитието на държавата и обществото. Социалните придобивки ще бъдат обвързани с прякото участие на личността в развитието и промяната на работната среда и това ще служи като стимул. Проблемите вътре в развитите държави ще принудят ръководителите им да изоставят външно-политическите си амбиции. Всичко това показва, че животът има перспектива, ако се развива като средство за създаване на здравословна среда за хората.