РАЗМИСЛИ ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН

Здравейте, приятели!

В края на тази седмица, православния християнски свят ще отбележи деня на Възкресение Христово, а седмицата от 2 до 8 април е определена като страстна седмица, предвид тежката емоция, която съпровожда Събитието. Впрочем, ако преди е имало жестокости, нима сега те са по-малко? С нищо не може да се изкупи страданието на невинните деца, които живеят в районите където воюва човешкото безумие! Страстите, които владеят човешкия ум в настоящото съвремие носят все същите наименования: алчност, властолюбие, завист – списъкът е дълъг, затова ще спра до тук, за да попитам: С какво съвременното човешко съзнание превъзхожда, съзнанието на хората от пети или шести век? С какво, наистина, след като и днес, вместо разумно общуване, войни се водят за територии, власт и богатство? Нашият призив за човеколюбие остана далечно ехо и никой днес не зачита добродетелите, като средство за създаване и развитие на Живота.

Въпреки това, Ние говорим за духовно единение на народите. Въпреки това вярваме в Силата на Благоразумието и въпреки това очакваме То да победи!

Как?

Като привличаме все повече хора за Сътрудници, като създаваме все по-добри условия за разпространяване на Словото, което предаваме, и като работим за приобщаването на хората към Идеята за възраждане на Човеколюбието.

Ние очакваме, човекът да проумее истината за своя произход и да разбере, че никой не се ражда зъл и алчен. Всичко идва в последствие, когато криво възприетият инстинкт за самосъхранение подтикне човека да търси за себе си по-доброто. Но и това не е лошо! Не е лошо човек да търси за себе си По или Най-доброто! Лошото е когато прави това за сметка на другия човек или в ущърб на Природата.

Съществува ли и друга грешка?

Да, съществува и тя се нарича повърхностно разбиране на човешката душевност!

Присъщо е на човешката душа да търси уют и комфорт. Това е заложено в човешката душевност. То има връзка с желанието за свобода и безгрижие. Но вие не свързвате това разбиране със състоянието на Духа, а се стремите да заситите предимно Плътта. За нея са необходими други грижи и Аз не ви препоръчвам да пренебрегвате желанията на плътта, но горещо ви съветвам да се стремите да я разбирате по-добре.

Плътта е видимата страна на вашето физическо проявление и присъствие във физическия свят. За да ви служи добре, тя има нужда от разнообразна храна, чиста вода, чист въздух и . . . чисти мисли и чувства. Когато човек пренебрегне едното или другото, животът се развива неправилно.

Какво трябва да се направи?

Знам, че за това, което трябва да се направи е необходимо много време, но искам да вярвам, че при добро желание и правилно разбиране Животът може да се промени в обозримо бъдеще.

Главната и най-важна Цел трябва да бъде: Възраждане на Човеколюбието!

Какво ще реши постигането на тази цел?

Първо човекът ще осъзнае своята собствена стойност на Същество създадено с Разум. Ще разбере, че той е част от Цялото и неговото предназначение е да се развива като творческа личност; ще разбере още, че насилието над Природата което сега е безогледно ограбване на природните богатства е пълно ощетяване на човешкия Живот.

Човеколюбието изисква най-напред човекът да възлюби себе си. Това ще рече да осъзнае Божествения си произход и едва тогава, ще спре Насилието! Насилие над собствения организъм; насилие над добронамерените благородни мисли и чувства – защото те сега се пренебрегват като ненужна и лекомислена проява – насилие над другото, различно от собственото виждане; насилие над децата, над възрастните, над бедните, над Природата . . . Да продължавам ли?

Духовно единение между народите, което ще рече Мир на планетата, може да се постигне, едва когато човешкият ум осъзнае истинската стойност на това, което сега пренебрегва! Когато човечеството в своето мнозинство възприеме истината за безценната стойност на всеки един човешки живот.

Когато човекът осъзнае незаменимата сила на човеколюбието и заобича Себе Си, ще може да обича и другите.

Сега вие се залъгвате, че обичате себе си! Замислете се и откровено и искрено си признайте колко много неща вършите в ущърб на собственото си здраве, във вреда на духовното си развитие, в изтребление на животинския и растителния свят и всичко онова, което Е Сътворение Божие и което вие сте заварили тук на тази планета създадено за вас, за да живеете щастливо.

Вие сте част от Сътворението! Живеете на една малка планета, обичливо обгрижвана от Висшите Разумни Сили. Разбрахте ли го или не, човечеството вече е навлязло в нова епоха! Времето на илюзиите свърши! Както и да го мисля, не виждам как Тук, Животът ще продължи така безжалостно прахосван – без Любов, без Мъдро упование в Божествената Наука, без осъзнато, благоразумно желание за перспективно бъдеще. И се питам, кога човекът ще се научи да живее с Истината, за да пребъде Животът, в който вярваме Ние!?

Ето, тези мисли Ме сполетяха в навечерието на Страстната Седмица преди Великден . . .

РАДЕЯ

ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ПО ПЪТЯ

Здравейте, приятели!

На 5 април 2018 г. нашият сайт Dobrodeteli.com навършва 10 години. За този период вие общувахте с Учителите от Всемирното Бяло Братство: Йоан Богослов, Беинса Дуно, Елохим Хахарец, Архангел Михаил, Майка Богородица и Учителя Иисус Христос. Имаме и една лекция от свети Иван Рилски.

Словото на Учителите тематично е обединено от Идеята за духовно-нравствено развитие на човешката личност. Различните аспекти, чрез които е разглеждана тази Идея отвеждат читателя в духовния свят и показват неговото реално измерение във физическия свят. Изпращано ни е и се изпраща знание, като съществена част от Науката за Живота, която Учителите наричат още Божествена наука.

Доколко тези знания са ви полезни?

Това е въпрос, чиито отговор е много важен за нас – за Учителите, за мен като сътрудник, който има задачата да предаде Информацията с най-точното и достъпно съдържание; важно е и за екипа, който поддържа сайта.

Приятели, ще ви бъдем благодарни, ако споделите с нас вашето мнение за прочетеното, ако ни пишете какво друго, ви интересува, какво друго бихте желали да прочетете на страниците на този сайт. Готови сме да приемем вашите препоръки и забележки. Пишете ни, ако Словото ви е послужило като стимул за нещо конкретно във вашия живот. Пишете ни и ако имате въпроси към Учителите.

Можете да запишете мнението си, предложението или въпросите, като коментар – вашето име не се записва на страницата заедно с текста. Можете да използвате и адреса: radeiasvetlina@abv.bg. Обратната връзка в конкретния случай ще ни послужи като ориентир, ще помогне успешно да продължим по Пътя…

Пожелания за светли Великденски празници!

Радея