ВРЪЗКАТА ПРИРОДА И ЧОВЕК

Здравейте, приятели!

От голяма леност, пада къщният покрив.” Екл.10:18

Този стих от Библията напомня на всеки, който го прочете, колко много е важно човек да преодолява своята небрежност по отношение на здравето си.

Какво имам предвид?

В прав текст може да се каже, че имам предвид необходимата организация за спортуване и гимнастически упражнения, като средство за укрепване на човешкото здраве. Но това е много общо казано. Първо трябва да се прецени за какъв спорт става въпрос. Всеки трябва да е убеден, че човешкият организъм, колкото и да притежава издържливост, не трябва да бъде претоварван, както физически, така и умствено. Това го напомням, защото много често хората не си дават сметка за насилието върху своето тяло, което използват когато искат да постигнат нещо. Независимо за какво става въпрос – за конкретна цел или пари,човекът трябва да помни, че най-скъпото, което притежава, това е неговото здраве.

До колко помага спортът, за здравето на организма?

На този въпрос може да се отговори правилно, когато вземем предвид, определения вид спорт и неговото въздействие върху организма. И тъй като има различни видове спорт, трябва да знаете, че независимо от видовото си разнообразие, спортът натоварва предимно двигателната система. А какво представлява двигателната система? Добре организиран апарат за осъществяване на различни видове движения, създаден основно като скелетно-мускулна МАШИНА. Може да ви изглежда странно, но действително става въпрос за Машина, която се управлява от съответен брой нервни връзки, които водят своето начало от гръбначния стълб. Без активността и без изправността на тези връзки цялата скелетно–мускулна апаратура остава неадекватна за потребностите на организма. В случая ви говоря за гръбначно-мозъчните нерви. Те поддържат връзка с гръбначния мозък, за да могат да получават необходимите сигнали, за своята активност. И какво ви казвам сега с тази информация? Казвам ви, че ум и тяло са толкова добре свързани, толкова силно взаимно зависими, че ако вие не оценявате тази връзка, твърде често ще страдате от здравословни проблеми, които ще ограничават вашата работоспособност, ще отнемат от вас радостта от движението и ще ви пречат да живеете спокойно.

Какво е най-важно да знаете, за да можете да запазите в изправност по-дълго време своя организъм?

Първото и много важно условие е да знаете, че спортът е за спортистите, а гимнастическите упражнения са необходимост за всеки. Тук трябва да отделим туризма и плуването от спорта.

Туризмът, когато е организиран като разходка с цел общуване с Природата, е изключително ценно средство за укрепване както на двигателната система, така и за укрепване на нервната и на дихателната система. Туризмът помага твърде много, когато човек тръгва на разходка без тежката раница и мисълта за пикник. Той е полезен, когато имате в ума си идеята да наситите организма с чист планински въздух и да възприемете багрите на природата, за да могат техните цветове да разнообразят светлинното въздействие върху вашият организъм.

Вие сте забравили, да не кажа напълно, но почти напълно, да се възползвате от даровете на светлината и разнообразието на цветовете от светлинния спектър и тяхното „поглъщане” чрез погледа. А къде, ако не в планината и красивите равнини напоявани от поточета и реки, ще срещнете багрите в техния най-естествен вид! Светлината и багрите в Природата са най-силния и неподправен лек за целия организъм. Няма частица от него, която да не се нуждае от светлината и от багрите в Природата. Този въпрос трябва да бъде разгледан специално, затова сега ще кажа само, че връзката с тях (със светлината и багрите) създава възможност на организма да усвоява жизнената енергия, а чрез нея електричеството и магнетизма, които в Природата се срещат в своя най-естествен вид. И какво се получава по време на една спокойна разходка в планината, особено пък, ако търсите досег с поточета, извори, реки, езера и водопади? Постига се максимален обмен на енергията в организма, ако сте дишали спокойно – това е едното нещо. Но за да дишате спокойно, трябва да сте се движили спокойно. И още нещо! Погледът ви да е търсил, а умът ви да е откривал естествената красота край вас, а чрез нея и Присъствието на Висшите Разумни Сили на Сътворението. Когато постигнете умението да общувате с Разумната Природа, вие ще доставите на своя организъм незаменимата жизнена енергия, която единствена е способна да обновява всички процеси в организма свързани с фината енергия необходима за биохимията и биофизиката, чрез които вие сте това, което сте. Вашата двигателна система, дихателната и нервната система, целият ви организъм – всичко това е резултат от разумно организиран процес на вещества и енергии, които съществуват както в човешкия организъм, така и в природата. Материалът на овеществяването е един и същ, разликата идва от неговата структурна организация. Начинът на подреждане на веществата, тяхното количество и качество, наситеността им със светлина и багри, количеството и качеството на тяхната енергия и информационна наситеност – всичко това има решаващо значение за вида на материята във физическия свят.

Човешкият организъм е вид биоматерия, но погледнете колко голямо разнообразие съществува в неговия състав. Различна структурна организация имат нервните клетки, кръвните клетки, мускулните, жлезистата тъкан, костната тъкан – във всичко това съществува РАЗУМ и ЕНЕРГИЯ; всичко това е живо благодарение на електричеството и магнетизма, с които е наситено и които определят степента и вида на неговата вибрация. Така че за какво ви говоря тук? Говоря ви за необходимостта да осъзнаете Силата на Висшата Интелигентност, която присъства във вашия организъм и да се отнасяте към него с истинско благоговение.

Плуването като спорт не е за всеки, но плуването за удоволствие е потребност на всеки. Когато човек плува спокойно в чиста и приятно топла вода създава възможност на своя организъм да си спомни времето на своя вътреутробен живот и да активира жизнената си сила за неговото изначално възстановяване. Това е времето на изначалната връзка с Живота, времето, в което човешкият Дух, все още е в пряка връзка с Мегакосмоса и се стреми да опознае микрокосмоса. Това е изключително интересното начало за неговата адаптация към живот чрез биоматерията.

Вътреутробния живот е времето, в което всяка клетка създава Начало, чрез способността си да усвоява светлина и да възпроизвежда информация. За каква информация ви говоря? За способността на клетъчната памет да работи и да се развива в условията на новата среда, като използва знанието на което е носител, за да може чрез него да гради. Клетъчната памет не е нищо друго освен добре съхранена информация, която може да бъде активна в подходяща среда, при подходящи условия и задължително, при добре структурирана биоматерия, което означава правилно изградени органи.

Плуването, може да бъде заменено, макар и не толкова пълноценно, от релакс в топлата вана или чрез приятното топло обливане на душа. Водната струя на душа трябва нежно да гали тялото, а не да го блъска със сила.

Приятели, човешкото здраве е незаменим, добре организиран процес на финоенергийни същности. Умът трябва да познава този процес, най-малкото, за да му даде шанс да работи правилно. Когато живеете с разбирането, че вашият организъм е колкото плът, толкова и енергийна структура, ще можете грамотно да обслужвате този твърде сложен механизъм. Квантовата механика е силно липсващото ви знание, за да можете да управлявате добре този механизъм. Но затова пък има достатъчно много информация, достатъчно много възможности, чрез които да попълвате липсващото ви знание. Не казвам, че трябва да ставате професори, но твърдя че ви е необходима ГРАМОТНОСТ. С нея ще компенсирате потребностите от конкретно знание. Затова сега ще завърша тази лекция с горещата препоръка:

Търсете връзка с Природата! Ако не можете всеки ден, то поне ВЕДНЪЖ В МЕСЕЦА, търсете възможност да бъдете на планина, край река, водопад или дори язовир. На първо време осъзнатото общуване с такава среда ще ви помогне да бъдете добри стопани на своя организъм. И помнете: Здравето изисква трудолюбие! И … много любов към онази духовна същност, с която си дошъл в този свят!