ЕНЕРГИЙНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели!

Все по-усилено се говори напоследък за енергийна медицина и нейното практикуване.

Какво е енергийната медицина?

Знание, което обяснява енергийната структура на биологичния организъм и връзката както и взаимодействието между енергията и тялото. Това обяснение е направено от позицията на езотеричното познание, както и всяко друго обяснение в нашите лекции.

Какво е енергийна структура?

Фино енергиен строеж на даден орган, на целия организъм, както и на който и да е обект във физическия свят. Когато енергийният строеж е организиран правилно, всичко останало, което е свързано с него постига ползотворна реализация на своята същност.

А какво е свързано с енергийния строеж?

Всичко! Няма и неможе да има овеществена мисъл, действие, явление или възникване на нещо ново без налична енергийна структура. Тъй като енергията е невидима, но съществува усещане за нея, в езотеричното духовно познание, с което работи Всемирната научно-образователно програма, се използва термина „ехоструктура”.

Ехоструктура притежава както целият човешки организъм, така и всеки орган в него, тоест, вие притежавате свой енергиен двойник, чиято структура предимно има правилен строеж. Там, където се получи разминаване между Идеята за създаването и съществуването на орган, организъм, мисъл, действие, явление или какъвто и да било обект във физическия свят, и формирането на енергийната структура, възникват проблеми във функционалната дейност.

Грешката, която допуска човешкият ум когато търси причината за увредено здраве, е пропуска в общия анализ на състоянието на човешкия организъм. Енергийната медицина идва във вашия живот, за да ви научи как да възприемате себе си така, че съзнанието ви да може да обхваща цялостния енергиен строеж на вашия организъм.

Пропуска, който прави в настоящото ниво на своето развитие енергийната медицина, е в неосъзнатото отхвърляне на Идеята за организиране и създаване на който и да било орган и организъм в неговата цялост. Сегашните лечители и медиците, които вече се открехват като специалисти в тази област на Познанието, работят с наличната енергийна структура.

Какво правят те?

Стремят се да добавят допълнителна енергия за съответния увреден орган или участък и вярват, че това е всичко. Да! Те използват за целта съзнанието, силата на човешката мисъл, способността си да направляват универсалната жизнена енергия, но главния причинител остава недокоснат. Затова, твърде често постигнатият лечебен резултат се оказва нетраен. Настъпва частично или временно подобрение.

Кой е главният причинител?

Омаловажената Идея.

Идеята стои в основата на всичко Сътворено, или казано по-точно в основата на Сътворението в неговата Цялост. Когато се изгражда енергийната структура, Идеята е Модел, по който се създава съответният орган, организъм или каквото и да е друго. Едната причина, поради която може да се роди човек с увреждане или с нестабилно здраве е разминаването между формата очертана от Идеята, и крайният резултат от изграждането на структурата. Тук присъства и още един фактор и той е свързан с човешкия геном. Няма да го разглеждаме сега, защото той изисква специално внимание и време, а и целта на тази лекция е друга.

Втората причина, поради която настъпват сериозни здравословни проблеми, е неспособността на човешкият ум да проникне в Идеята, за да я възприеме като Модел, който определя строежа и функционалността на съответния орган или организъм. И в същност това е големият пропуск. Вашето сърце, например, е създадено според Идея, която предвижда неговата правилна дейност. Но … и тук е много важно да внимавате: всяко сътворено нещо съществува много или малко в зависимост от условията, в които се намира.

Идеята определя структурния строеж на сърцето, като здрав дълготрайно работещ орган. Вашият ум, обаче го възприема като даденост, като нещо, което ви се полага да го имате, за да живеете. В такъв случай, вие не се интересувате от изначалната форма, с която то е създадено и не създавате необходимите условия за нейното правилно функциониране. Идеята остава в страни от интересите на вашият ум и по този начин вие не можете да се възползвате от нейната изначална сила.

Изначалната Сила е вложена в Идеята още при Сътворението на биологичния организъм. Идеята за неговото създаване съдържа в себе си програмата за съществуването му в условията на физическия свят. Когато тази програма не получи необходимото внимание, тя не може да се осъществи, макар, че Идеята предвижда нейното самостоятелно разгръщане. Но то може да се получи само при необходимите условия. Много е просто. Вие създавате един автомобил, да речем. Използвате за целта добър, качествен материал за всички негови части. Идеята, която сте използвали, за неговото създаване предвижда този автомобил да работи безупречно 20 години, но за целта ще трябва да бъде захранван само с качествено гориво и да се движи по изправни пътища. Не е трудно да се досетите какво ще се получи, ако този автомобил се движи по каменисти улици, ако го зареждате със замърсено, некачествено гориво и ако го експлоатирате прекомерно. Така е и с човешкия организъм. Изначалната Сила вложена в него чрез Идеята за сътворението му, не може да намери възможност за своето правилно проявление, когато вие непрекъснато сте в приповдигнато емоционално състояние, тоест движите се по каменливи улици, и му предлагате увредена, химически обработена храна без да му осигурявате необходимата почивка.

Къде остава в случая приложението на енергийната медицина?

Във възможността, човешкият ум да възприеме Идеята за сътворението на биологичния организъм, като Модела на своето настояще. Това ще рече, че ако вече имате увреден орган, ще трябва вашето съзнание да потърси връзка с Изначалната Идея за сътворението на биологичния организъм. Тя съществува като Матрица в холографски образ. Матрица, до която всеки човешки ум може да се докосне, но за целта ще трябва да се потруди.

Как?

Като изхвърли от себе си всички страхове за здравето си и всички съмнения за успешно и безуспешно лечение. В спокойно, медитативно състояние да потърси връзка с Изначалната Идея, като каже следните думи:

Моят организъм притежава Изначалната Сила на Сътворението, а моят ум познава Изначалната Идея за сътворението на човешкия организъм. Призовавам Съзидателната Сила в моя организъм да се събуди, за да възстанови изначалната форма на моето сърце, на белият ми дроб, или на който и да е друг засегнат орган (назовавате наименованието на увредения орган). Когато казвате тези думи, трябва да сте убедени, че така осъществявате връзка с Идеята за сътворението на биологичния организъм.

Какво означава това?

Означава, че вашият ум, благодарение на електромагнитната сила, която притежава, може да постигне връзка с електромагнитната Сила, вложена в изначалната Идея за сътворението на биологичния организъм. Информацията, която умът отпраща в Пространството, ще влезе във взаимодействие с информацията, която определя същността на Изначалната Идея, защото умът работи с конкретен адрес. Така ще се създаде възможност съответният орган да постигне цялостно обновяване: възстановяване на формата и усвояване на необходимото му количество Изначална Сила.

Какво ви казвам с тази информация?

Казвам ви, че за да бъдете здрави, винаги трябва да поддържате връзка с Изначалната Идея за сътворението на биологичния организъм. Това означава да имате в съзнанието си идеалния образ за съвършената форма на вашия организъм. Той е замислен като съвършена част на Цялото, създаден е, за да бъде Храм на внедрения в него Дух на Съзиданието и притежава във всяка своя клетка все още неопознатата от вас жизнена енергия.