ХРАНЕНЕТО – ОСНОВА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Човешкият мозък е като кибернетична машина. За да се докажат и изучат неговите възможности, трябва да се правят безброй много експерименти. Един от тях е свързан с храненето. То е основата на живота, на биологичния елемент от Съществуването. Все едно за какво става въпрос – за животински или за растителен свят. Храната и за растенията, и за хората определя техния начин на съществуване. Храната има три вида състояния, които ако не се използват правилно, ще създадат предразположение за различни заболявания в човешкия организъм. Трите основни вида храна, които се използват в днешно време, са: тестени изделия, месо и млякото с неговите производни. На втори план остава използването на плодове и зеленчуци. Това е характерно за съвременния начин на живот. И този начин на хранене с приоритетно използване на трите вида храни измести някои основни моменти от развитието на човешкия род.

Основното, което се получава като негативно следствие от този начин на хранене, е изхвърлянето на слънчевата енергия от храната. Слънчевата енергия е въплътена в плодовете и надземните зеленчуци. При тези продукти в най-голямо количество може да се открие ЯН-енергията. Като прибавим към трите вида основно използвани храни и почти пълното отсъствие на контакт със Слънцето, изворните води и чистия свеж въздух, виждаме в каква голяма степен съвременният човек е подложен на въздействието на ИН-енергията. Тя е необходима, но само тя не би могла да осигури нужните условия за нормално съществуване на биологичния организъм. ИН-енергията е свързана с влагата, а, образно казано, там, където има влага, в отсъствието на слънчева светлина се развива плесен, мухъл и започват живот вредни микроорганизми.

Месото, тестените изделия и млечните продукти имат своето място на трапезата, но не и като основни храни. Те трябва да бъдат ограничени, за да се спре по-нататъшният развой на упадък по отношение на здравословното хранене.

Когато водата е била дълго време в застояло положение, когато храната е била дълго време в замразено състояние, когато млякото е било лиофинизирано и след това употребено, се получава абсолютният резултат от наднормено тегло, замърсена кръв и запушени кръвоносни съдове. Кръвните групи и храненето е нов, много фин начин за поддържане на човешкото здраве, но за съжаление все още е неусъвършенстван.

Кръвната група “А”- положителна е най-уязвима от използването на лютиви храни и месо, независимо какво. Хората от тази група най-лесно стават вегетарианци. “А”- отрицателна група не бива да използва пилешко месо и трябва да бъде внимателна с млечните продукти.

“В”- положителна е единствената най-трудна група по отношение на храненето. Хората от тази група имат заложен в програмата си интелектуален потенциал, който ги тегли нагоре към възвишените мисли, а в същото време техният организъм, по-точно тяхната кръв, има потребност от тежката храна, каквато е свинското месо. Затова тези хора най-често страдат от сърдечно-съдови и мозъчно-съдови болести. Хората от тази група усвояват по-трудно пилешкото месо и въпрос на превъзпитание на организма е тяхното по-нататъшно хранене.

Нулевата кръвна група има първична потребност от използването на месото като храна. Те използват всякакъв вид месо и затова е много трудно на хората от тази група да бъдат вегетарианци. Тяхното съзнание търси връзка с духовния свят, а в същото време, енергията от употребяваната храна “замърсява” прекия път към тази цел. Затова стремежът им трябва да бъде ориентиран към употреба на повече мляко и млечни продукти, а също и яйца (за сметка на месото), за да преминат по-лесно към храната от растителен произход.

Месото, независимо какво е и независимо от топлинната си обработка притежава характера и качествата на съответното животно. Когато има засилена употреба на един вид месо, се получава натрупване на съответните качества в човешкия организъм. Получава се, независимо от волята на човека, превъплътяване на информацията, закодирана в използвания биопродукт. Тази информация в определен момент и на определено ниво от развитието на човека започва да “работи”. Тя обикновено в най-активната възраст от израстването на човека – пубертетната, оказва най-сериозно влияние. Ако в детска възраст се консумира повече месо, в ранната младежка възраст човек има много по-голяма трудност във формирането на своя характер. За справка ще посоча, че преобладаващото използване на пилешко месо причинява по-чести състояния на тъга и меланхолия. Хората, които го използват като основна храна, имат по-слаба решителност. Тези, които консумират заешко месо, изпитват повече от останалите хора страх от новото в живота им, от предстоящото и неизвестното, по-силно преживяват разочарованията. Телешкото месо подтиква към затвореност, към усамотяване и подтиснатост на настроението. Свинското месо прави хората по-агресивни, по-избухливи и капризни.

Има и още един важен аспект свързан с влиянието на месото върху човешкия организъм. Той се отнася до използването на продуктите, които са от така наречената “карантия”. Използващите черния дроб на животните като храна не бива да забравят, че той преработва всичко попаднало в него и натрупва в себе си изключително много токсични вещества. Те се усвояват много лесно, за разлика от белтъчините, от човешкия организъм. Бъбреците също са извор на токсини. Ако трябва да се прецени каква е ползата и каква вредата от използването на един пастет, да речем, или друга храна, приготвена от животински вътрешности, ще се ужасим от изключително голямата разлика в процентите. Нищожен е процентът на ползата за сметка на вредата. По-отношение на преноса на информация чрез тези продукти трябва да се знае, че те пренасят основно информация за заболяванията, които имат генетична основа при животните. Най-често това са паразитиращи форми на кожни и ставни заболявания.

Когато използваме месните храни, трябва да знаем още, че те са храна на онези светове, които имат все още твърде изостанала в развитието си храносмилателна система. Човешкият род не е превъзмогнал своите “увлечения “ по месото, защото не е могъл да се отдели нито ден дори от мисълта за материалния свят и неговите придобивки. Придържането към земните условия на живот са резултат от начина на хранене толкова, колкото и от начина на мислене. Взаимосвързването на тези две основни направления от живота на Земята ще бъде дотогава, докогато човекът не осъзнае, че е същество от по-висша йерархия от тази на животните. Сега човекът се мисли за нещо по-горе от животното, само защото може да го управлява и да го използва за храна. Преносът на информация , за която стана дума по-горе, доказва колко все още са общи, колко са сходни организмите на човека и животното и как все още човекът не може да се отдели от състоянието си на полуживотинско съществуване. Информацията от животинския организъм се проявява чрез своята биохимична връзка, но защо човек тук не тури пред животинското дарената му от Бог изключителна привилегия да работи с мисълта!? Мисленето се формира и в резултат на превъплътената информация. Какво знаете вие, например, за яйцето като храна? Знаете ли, че то има в себе си и зародиша на следващото поколение? Дори и така да е, ще кажете, че това не е от значение, защото не се отразява на вкуса му. Но едно яйце, в което има зародиш, съдържа витамин В12, а другото, в което няма зародиш, няма такъв витамин. Ето, казах го това, защото е важно да знаете, че човек, за да се храни правилно, трябва да се учи. Да разбира малко нещо от химия, от анатомия, да има и морал, защото не може да изядеш всичко, до което си се докоснал, и да не се интересуваш какво остава след теб.

Да се върнем, сега на въпроса за преноса на информация и да уточним как стои там проблемът с растителната храна. Растенията, независимо от вида си, също са носители на “качества”, които по-късно в човешкия организъм отработват определени вещества – носители на конкретни психически влияния. По този въпрос има вече изнесена информация, затова не е нужно да се отделя тук допълнително време. Важно е, обаче да се подчертае, че растенията могат да бъдат по-добри приятели на човека, ако той знае как да се грижи за тях. Никога те не бива да бъдат поливани с вода от замърсени водоизточници, никога не трябва да бъдат наторявани с оборски тор от болни животни, никога не трябва да бъдат наторявани с химически препарати. Но това, последното, вече е масова практика, от която е невъзможно да се откаже селскостопанското производство. Растителният свят вече се хибридизира в голяма степен и това просто не е възможно да не окаже влияние върху човешкото здраве.

За да се избегне вредното влияние на растителната и на месната храна, трябва да се засили влиянието на мисълта. Тя може да контролира работата на организма в посока на изчистване от ненужните вещества. Мисълта може да стимулира биохимичните процеси във всяка от клетките. Трябва да стане ясно, че всеки човек вече трябва да се ограмотява по въпросите на храненето и връзката му със съзнанието. Съзнанието на човек, който търси светлия път в своя живот му подсказва как да работи с хранителните продукти. Той знае, че има и “втора ръка хора”, които никога не биха се и замислили каква вреда нанасят било на себе си, било на околната среда със своите “увлечения” по месото или безогледното ядене само заради удоволствието от дъвченето.

Изнасянето на информация по въпросите на грамотното хранене е предстояща и много важна задача. Човечеството никога не е било поставено пред избора на съзнателен режим за хранене толкова неотложно, колкото през последните години. Важно е да се потърси нова формула за общуване на човешкия организъм с неговото съзнание. Тази формула гласи: никога не посягай към храната, която твоята мисъл не ти е посочила. Това ще рече, че за да чуеш мисълта си, трябва да си бил с друго съзнание – съзнанието на отговорност пред Божествения свят, който ти е дал ум, тяло и живот. Всичките тези въпроси, които засягат тялото, засягат и ума. Той има Божествен произход, но се развива и усъвършенства във физическия свят. Ето защо трябва да отчитаме винаги необходимостта от взаимоотдаването между ума и тялото. Тялото винаги е готово да даде, защото така е програмирано, но умът никога не тръгва, без да е потърсил първо съзнанието. Съзнанието е информационната банка за ума, макар че точно той влага вътре своето богатство. Има някои въпроси, които изглеждат като омагьосан кръг, но те съдържат в себе си мъдростта на Божествения промисъл.

Какво трябва да стане ясно от последните препоръки? Да се знае, че човек трябва да се учи на уважение към своя организъм, а това ще стане, ако се потруди всеки да научи нещо повече от човешката анатомия и физиология. Учи се сега в училище анатомия, но това е предмет, който може да бъде в полза, ако всеки ден човек се занимава по малко с него. В основата на този въпрос стои желанието всеки по отделно да добие знания, да постигне нещо повече за своето духовно ниво, за своето усъвършенстване в разрешаването на житейските проблеми. Необходимостта от подобряване на човешките взаимоотношения е другата страна на въпроса за храненето и неговата връзка със съзнанието. Как човек може да бъде доволен и весел, търпелив и благ, ако не е нахранил своя организъм правилно, ако не е приел храненето като потребност от висше естество, като свещенодействие, а не като задължение, от което няма как да се спаси.

Храненето е процес, в който участва целият организъм; човек участва и с ума си, и с духа си, когато се храни. Ако има едно такова отношение към храненето, то няма да се приема като чревоугодничество или като нещо между другото, а като свещенодействие. Знаете ли, че в света няма още създадена толкова свърена лаборатория, каквато е, например, човешкият стомах или да вземем черния дроб. Ама това не е само до тях ! Всяка клетка в живите организми е една сложна лаборатория. Тя е създадена, за да участва в живота на космическото същество “човек” с определена цел. Сега да го храни, после да му помогне в трансформирането на сегашния биологичен вид в нова, по-съвършена форма на живот във физическия свят.

Когато храната се приема като благодарност към Създателя, когато се гледа на храненето с необходимото внимание и човек употребява храната, за да расте и се развива, а не за да се “наяде”, тогава имаме вече друг резултат.

Трябва да се знае, че между хранене и психика има пряка връзка. Психичните процеси в организма са в зависимост от вида, от качеството на храната и от начина, по който тя се приема. Ако имаме грамотност да пишем, да говорим, то задължително трябва да имаме грамотност и за това, как да се храним.

Казвам: Космическата програма за развитието на човешкия организъм и взаимоотношенията между хората са осакатени, не се развиват правилно. И това е така, защото човек не се храни правилно, не диша правилно и не се движи правилно. За дишането и за движенията съм говорил много. И за храненето съм говорил. Но сега се налага да се погледне на него още веднъж, и то много отговорно. Правилно хранене ще рече правилно функциониране на човешкия мозък, на целия организъм. Това един път – и друго: ще рече формиране на характер и взаимоотношения, подходящи за съвременния свят. Повече благост е нужна, а това изисква повече плодове; повече радост в човешката душа да има, това ще рече повече изворна вода, по-чист въздух да е дишал човек.

Човешкият организъм трябва да претърпи много сериозна промяна – еволюция, която да му осигури оцеляване след навлизането на новите и по-силни енергии на планетата. Тези енергии вече работят в космическото пространство, но тук те все още идват редуцирани.

Ако човек не промени храненето си по отношение на минерали, соли и други природни вещества, той ще остане много плътно привързан към земната твърд, а това води неблагоприятни последствия.

Силата на човешкия организъм, неговата издръжливост трябва да зависят повече от въздуха, водата и слънчевите продукти, за да бъде пригоден той към новите климатични условия на планетата.