ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели!

Въпросът за здравната култура на човека има изключително важно значение в човешкия живот. От къде идва неговата значимост? От връзката му със здравословното състояние на човешкия организъм.

А какво е човешкият организъм?

Казано е: Той е храм Божий!

Защо е използвано това определение?

Защото човешкият организъм съхранява Духът и Душата, без които човекът не би бил човек. Без здраво тяло, тоест, без здрав организъм, човешкият дух не може да работи правилно, не може да изпълнява своето предназначение и когато го прави то е частично.

Какво е най-важно да се знае, за да бъде човекът здрав?

Първо, да се грижи САМ ЗА СЕБЕ СИ!

Това ще рече да не очаква неговите близки или доброто стечение на обстоятелствата да му помагат, за да е здрав.

Ще рече и още нещо: да се погрижи за своето елементарно ограмотяване във връзка със строежа на своя организъм. В това отношение, човекът трябва да познава своите органи, тяхното разположение и най-необходимото за тяхното правилно функциониране.

Кое е най-необходимото?

Ще кажете храната или водата. Не! Най-необходимото за човешкият организъм е Светлината.

Вие говорите за глад, когато ви липсва хляб и друга храна, но не си давате сметка за другото също толкова важно гладуване на организма. Наричаме го биофотонен глад и се свърза с недостига на светлина за организма. Защо биофотонен глад, защото светлината в човешкия организъм се превръща в биофотони.

Второто съществено важно нещо произлиза отново от необходимостта човек сам да се грижи за себе си.

Това е изискването за по-задълбочено запознаване с анатомията на човешкия организъм. Не ви препоръчвам да започнете да четете още днес учебниците на студентите по медицина, но горещо ви препоръчвам да се запознаете с акупресурата като метод, чрез който всеки човек може сам да си помогне, за да бъде здрав. Аз не ви казвам, че ще станете лекари като познавате по-добре анатомията на човешкия организъм, но ви казвам, че без елементарното ограмотяване в съвременния технологичен свят, неможете да разчитате на своя организъм.

Какво предимство ще ви даде запознаването с акупресурата?

Ще се запознаете с енергийните меридиани в човешкото тяло и с биологично активните точки, а те са много важни, защото имат отношение към добрата функционалност на вътрешните органи. По състоянието на биологично активните точки се съди за състоянието на вътрешните органи. Когато познавате разположението на тези точки, вие ще можете да определяте кога и на кой вътрешен орган е необходимо да обърнете по-специално внимание. Но това е едната страна на въпроса. Другото, по-важното е, че работата с меридианите в човешкото тяло, ще ви помага за правилна профилактика на вашето здраве. Не се изисква много време за такава дейност, спестява ви средства, и ви помага да сте бодри и с концентрирано внимание.

Да се грижиш САМ за своето здраве има и друга чисто морална страна. Тя се свързва с отговорността, която носи всеки лично за своето здраве и също толкова съществено – с отговорността към вашите близки.

Отговорността пред себе си, за твоето лично здраве е отговорност пред твоя Създател. Бог ти е дал Душа и Дух, но твоите родители са те създали като човешко същество от плът и кръв. Когато ти от немарливост или от неграмотност, или просто защото си решил, че това не е толкова важно, защото имаш много работа и поради тези причини не се погрижиш за своя организъм, ти влизаш в противоречие с едно от основните Правила в този живот: да бъдеш благодарен. Благодарен, че си получил живот.

Какво означава човек да е благодарен? Означава, че е оценил това което получава; означава още че разбира значението и смисъла на своя живот. Много е просто! Човек пази това, което цени!

Поради усложнената екологична обстановка на планетата, въздухът и водата вече не са това, което бяха. Същото се отнася и за почвата, която „подхранвате” непрекъснато. Ето, тези факти, би трябвало да увеличат стремежа ви към по-здравословен живот.

Какво можете да напраните?

Едното е да си давате сметка как използвате, водата; другото е да контролирате собственото си поведение във връзка със замърсяването на средата, в която живеете – предимно въздухът и почвата; третото е да създавате обществена непримиримост към всеки замърсител на природата, но Първата, преди всички тези конкретни задачи, е да помагате на своя организъм да работи правилно.

Предимството на личната грижа за личното здраве дава три възможности: първата е жизнерадостния живот, който само ти можеш да си осигуриш; втората е спестените неприятности и тревоги на близките хора, а третата възможност е, че можеш да си полезен на обществото, в което живееш.