ВАШЕТО ОБЩУВАНЕ С НАС

Здравейте, приятели!

Ние Учителите, Които работим за изпълнение на Всемирната научно-образователна Програма, предлагаме на всеки, който има желание да работи за своето духовно развитие, нов подход в усвояване на необходимите му знания. Той е различен от досегашната практика, защото създава условия за пряка връзка с Висшите Учители и за вашето лично участие в конкретната дейност свързана с духовното израстване на личността.

Какво по-различно ще срещнете тук ?

Първо, възможността за личен избор на определена тема. До сега темите се предлагаха от Нас. Сега предвиждаме да работим само с този, който покаже личен интерес към определено знание. Инициативата трябва да бъде негова.

Второ, но също толкова важно е, да се знае, че Учителите, Които предоставят свое знание, могат да бъдат и събеседници на желаещия да общува с тях. Това означава, че този човек, който има желание да научи нещо ново в областта на духовното знание и духовните практики, ще може да задава въпроси и да получава отговори. Възможно е той също да получи въпрос от Учителя, с който общува. За целта трябва да си създаде Програма за общуване с Висшите Учители.

Програмата за общуване трябва да съдържа следните моменти:

Конкретно определен час за връзка;

Тихо място – стая или определено кътче сред природата.

С какви изисквания трябва да се съобразява желаещия, за да може да общува с Учителите и да получава знание?

1. Никога да не подхожда към връзката с който и да било Учител от любопитство, със съмнение или ирония.

2. Да бъде умствено и емоционално уравновесен. Това означава умът му да е спокоен във времето, което ще отдели за връзка с Учителя. Същото се отнася и до емоционалното състояние. Не бива да се търси връзка с чувство на нетърпение, с припряност или пък с приповдигнато настроение.

3. Да умее да формира ясни, точни и кратки въпроси. Когато е необходимо да отговори на въпрос на свой Учител да не бъде многословен.

4. Когато реши да потърси връзка с Учител, да е сигурен, че разполага с достатъчно време.

5. Да не търси общуване с Учител непосредствено след като се е нахранил.

6. Да не употребява алкохол и да не пуши тютюн по време на общуването.

Как да се установи връзката?

С лично подбран текст. Всеки сам, със свои думи, трябва да си състави кратко Обръщение към Учителите. То да бъде проникнато от необходимото уважение и почтителност. Чувството, с което ще говорите, трябва да бъде ясно изразено. Това може да се получи само когато този, който търси връзка с Учителите, знае какво прави и защо го прави. И още нещо много важно: пълна увереност от ваша страна за необходимостта и ползата от това общуване.

Преди да направите Обръщението останете за няколко минути спокойно. Уверете се, че не бързате за никъде и, че никой няма да ви притеснява. Създайте си усещане за добро благоразположение и кажете тихо или на ум: ”Аз, Човекът се уча в този Живот как да живея. Моля Те, помогни ми , Учителю, с присъствието на Твоя Дух.” Това е ключът за връзка с Учителите. Можете да повторите тези изречения до три пъти. След това направете пауза от половин до една минута и тогава кажете вашето Обръщение. Запазете пълна тишина в съзнанието си. Останете в очакване и в следващите минути би трябвало да разпознаете Мисъл, чието съдържание да има връзка с вашето Обръщение.

И помнете: Всяка Мисъл, която идва от Учителите е съдържателна и доброжелателна. Всяка Мисъл от Учителите е изпълнена с БЛАГОРАЗУМИЕ. Всяка различна от благоразумието мисъл не идва от Тях.

Никога не търсете съвети свързани с хазартни игри, спорт тото или лотария. Общуването може да бъде осъществено само, ако се интересувате от проблемите на духовната култура, културата на общуването ви с близки и колеги, укрепването на вашия личен характер и духовното ви израстване.

Защо правим това предложение?

Защото установяваме, че много добронамерени хора не успяват да открият най–подходящото за тях знание или пък конкретен съвет. Вярваме, че общуването с Нас, може да допринесе за духовното израстване на отделната личност.

Човечеството има нужда от духовно просветени и нравствено извисени личности. Заедно можем да постигнем много в тази посока. За целта е необходимо спокойно и разумно да организирате свободното си време.

Питайте и ще ви се отговори, искайте и ще ви се даде!

Божественото знание не е само за избрани. За Нас всеки човек е ценност, която Ние искаме да съхраним.