ПРАКТИКА НА ОСЪЗНАВАНЕТО

Здравейте, приятели!

В настоящата лекция ще ви предложа да потърсите връзка – всеки сам за себе си, със своето съзнание. Това означава Умът да бъде учител, който ръководи действието напълно безпристрастно за съответната личност. Преди да започнем упражнението, което се нарича Практика на осъзнаването, ще припомня част от информацията, която вече сме ви предали за „нивото на съзнанието”.

Всеки човек притежава съзнание, но съзнанието на всеки е с различно ниво на развитие. Нивото на съзнанието се определя от количеството и качеството на усвоеното знание. В зависимост от разбирането, с което се възприема знанието се създава и съответното ниво. Когато човешкият ум работи спокойно и целеустремено, тогава знанието придобива стойност на познание.

Ние говорим за познание, когато умът така е работил с новото знание, че е постигнал и своя собствена мисъл, чрез която е прибавил опитност, т.е. постигнал е практическо усвояване на знанието. Чрез такава практика умът добива нови способности, които му позволяват да разсъждава по-задълбочено, да постига нова обобщена по своя характер информация, а тя да му послужи като основа за надграждане на съществуващото ниво на съзнание.

Добре е да знаете, че противоречията между хората в техния съвместен живот възникват основно поради различието във възприемането, усвояването и от там използването на новото знание. Един и същи проблем се интерпретира по различен начин, защото съответното знание се възприема от различни нива съзнание – кой до където е стигнал; кой каквото е научил и кой доколкото е имал желание да търси новото знание.

Това, което е необходимо на всеки човек за неговия нормален живот е да знае, че нивото на съзнание предопределя условията за живот. И още нещо: Умът създава съзнанието. От неговите способности зависи нивото, което ще постигне съзнанието. То е посредствено, когато умът е ленив или липсва необходимото желание за развитие. Съзнанието е по-развито и с по-висша честота на активност, когато умът, духът и душата работят в синхрон, тоест, в хармонично взаимодействие. Важно е също да знаете, че Съзнанието е съвкупност от добре възприето и обработено от Ума знание, плюс постигнато Разбиране и Убеденост за неговото приложение. Всичко това се създава върху основата на добре проявени умения и способности на Ума, добре съхранени и правилно проявени психични качества. В крайна сметка: Съзнанието е нова, по-висша организация в дейността на Ума.

Толкова до тук! От тук нататък призовавам ума на всеки читател на този текст да се освободи от своите притеснения, страхове и разнопосочни мисли, ако съществуват такива, и да се постарае да създаде ТИШИНА в съзнанието си. Това изисква от желаещия да използва Практиката на осъзнаване, да си осигури свободно време. Ако разполагаш с това време можем да започнем. Настани се удобно и чети спокойно. Важно е да разсъждаваш върху прочетеното. Чети толкова пъти, колкото ти е необходимо да разбереш какво казвам. И питай, задай въпрос, ако не разбираш! ДОВЕРИ МИ СЕ! АЗ СЪМ С ТЕБ! АЗ СЪМ С ВСЕКИ ОТ ВАС В ТОВА ВРЕМЕ И МОГА ДА БЪДА ПОЛЕЗЕН В НЕГОВАТА ПРАКТИКА, АКО ТОЙ ПОЖЕЛАЕ ТОВА.

ПРАКТИКА НА ОСЪЗНАВАНЕ

Аз ………. ( казва си името ) СЪМ творение на Висшия Разум. Притежавам необходимите умствени способности и добродетелност за усвояване на знанието, което Висшите Сили на Съзиданието въдворяват в Пространството. Аз зная, че Идеята за Добротворство е изначална Сила на Сътворението и имам желание да работя за нейното развитие в човешкото общество.

АЗ СЪМ ЖИВОТА, АЗ СЪМ ИСТИНАТА, АЗ СЪМ ДОБРОТО, защото съм създаден/ създадена, за да участвам във Великото Сътворение на ИДЕЯТА ЗА СЪЗИДАТЕЛНОСТ. АЗ СЪМ ТВОРЕЦ, АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛ, АЗ СЪМ СИЛА НА СЪЗИДАНИЕТО!

АНАЛИЗ НА ТЕКСТА

Аз Съм Живота – Да! Ти си живота, защото във всеки миг от своето съществуване създаваш нещо, колкото и незначително да е то. Осъзнаваш или не с енергията на своите мисли и чувства създаваш или разрушаваш нещо във Вселенското енергийно информационно поле.

Аз Съм Истината – Да! Ти си Истината, защото в мига, в който направиш стъпка – с мисъл или действие, реално вече си създал нещо. Твоето действие, мисъл или чувство са елементи на Сътворението и чрез тях ти утвърждаваш себе си – създаваш Живот или рушиш Живота.

Аз Съм Доброто – Да! Ти си Доброто, защото си създаден с Идеята да развиваш и утвърждаваш Промисъла на Висшия Разум, Промисъла на Бога – Отец за ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ!!! Това означава, че в теб е вложена Идеята за Добротворство и ако ти пожелаеш можеш да почувстваш нейното присъствие в твоята духовна същност.

Когато осъзнаеш всичко това, постигаш идейно съответствие между твоето съзнание и Великото Съзнание – твоето Съзнание е в хармонична връзка с Великото Съзнание. Чрез идейното съответствие Добротворството пстига размерите на всеобхватната Идея за ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ. Това е така, защото Любовта твори Добро, за да бъде Живот! Когато човешкото съзнание е в хармонична връзка с Великото Съзнание, получава подкрепата на Висшите Сили на Съзиданието. Така градивната енергия на Сътворението участва в създаването и реализирането на всяка добронамерена човешка инициатива.

В какво се състои Силата на Практиката на осъзнаването?

В нейното правилно използване.

Какво е необходимо за Целта?

1. Желание, не любопитство! Ясно изразено, добре почувствано желание за духовно развитие на личността.

2. Умение за работа с Мисълта и Чувството. Това означава да имаш желание и стремеж да работиш с новата Мисъл, да я използваш като източник на информация и да поискаш да оползотвориш новото знание.

3. Да знаеш, че съчетанието между ЗДРАВИЯ ИНТЕРЕС към ново знание и желанието за усъвършенстване на личността, създават най-добрите възможности за духовен напредък.

4. Критерий за твоята правилна работа е постигнатата УБЕДЕНОСТ! Ако не си убеден в това, което приемаш като знание, то няма да достигне до съзнанието ти. Ще остане на повърхността на информационната вълна, с която умът ти е работил и бързо ще изчезне от там. Затова знай: Най-ценната територия, която можеш да завладееш е кътчето в човешкото съзнание!

5. Вярата във всяка кауза, във всяко начинание, в съществуването и Силата на твоя ум и Добродетелност, в съществуването на Висшия Разум и Благородството на Неговия Промисъл – ВСИЧКО ТОВА ИМА СТОЙНОСТ САМО АКО Е ВЪЗПРИЕТО С УБЕДЕНОСТ! Без Убеденост няма Вяра! То е само внушение, което не се свързва с просветеност и знание. За да имаш вяра в Бог се изисква просветеност. Просветения говори за Христово Учение, а не за Християнска религия; просветеният притежава ясна и чиста мисъл и е убеден в своите сили и възможности; стремежът на просветения към нови инициативи винаги е свързан с добронамереност. Затова: ТИ СИ ЖИВОТ, ИСТИНА И ДОБРО! Всеки, който осъзнае тези думи е СТРОИТЕЛ НА НОВОТО ВРЕМЕ, СВЕТЛОНОСЕЦ НА ЗАВЕТНАТА ИДЕЯ НА СЪЗДАТЕЛЯ: ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ!!!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА

Създаване и укрепване на връзката с Енергийно-информационното поле на Вселената!

Укрепване и развитие на съзнанието!

Увереност в собствените сили и възможности.

Единение на собствената духовна сила със Силата на Съзиданието.

Желание за нови творчески инициативи; човекът се ръководи от чувство за благост и жизнерадост; умело борави с трудностите; знае (не просто вярва), а знае, че не е сам в минути на изпитание.

Развива се Човеколюбието!

Ако си осъзнал какво ти говоря, значи си се докоснал до Силата на Моя Дух! Аз бях с теб, а ти беше ли с Мен?

Всяко ниво честоти на съзнанието създава и се проявява като

различни условия за съществуване