НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ

Пред всички здравомислещи хора с абсолютна неотложност днес стои проблемът за световния Мир, а това e проблем за бъдещето на човечеството. При силно изявената конфронтация на религиозни различия, неможе да се очаква нищо добро. Човешките взаимоотношения са твърде далеч от възможността за разумен диалог.

Ние, Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство, винаги сме отстоявали позицията за повсеместна духовна работа с хората като сме очаквали необходимата промяна в човешкото съзнание. Нищо такова не се получи, и сега вече идва на ред употребата на Сила, за да се задейства идеята за „страхът Божий.” Да! Ще се наложи а бъде употребена огромната Мощ на Създателя, за да проумеят хората, че този Живот те не са го създавали и нямат право да го унищожават толкова безразсъдно. С напредналите в кавички, научни знания, които сте постигнали, има голяма опасност от ядрена катастрофа на планетата. Тези, които организират самоубийствени атентати и го правят вече все по-често, са в състояние да посегнат и на тази сила.

За да се предотврати това безумие, което може да донесе унищожение на планетата, ще бъдат задействани деструктивните Сили. Това ще предизвика сериозни катаклизми сред Природата. Ще се засили сеизмичната активност на планетата, като ще бъдат атакувани най-вече онези територии, където преобладава човешкото насилие. Земята ще се разтърси, за да свали от плещите си ненужния товар – товара на омразата и разрушителните човешки действия. Казано е и се знае: насилието поражда насилие. Но в случая Силата, която ще бъде употребена би трябвало да усмири, човешките страсти и да създаде условия за нов подем на Живототворящата човешка мисъл.