ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! МИРНА, БЛАГОДАТНА И ГРАДИВНА 2018–та година!

 

ТОВА НЕ Е ВОЛЯТА БОЖИЯ

Здравейте, приятели!

В първия ден от 2018-та година идвам при вас отново като Учител. Възприемам тази възможност като изключителна по своето значение отговорност. Всеки от вас, който чете нашето Слово, а и всеки друг човек, би следвало също да възприема голямата отговорност пред която е изправено човечеството.

За каква отговорност става въпрос и различава ли се вашата от моята отговорност?

Отговорността е една за всяко Същество притежаващо разум. Определяме я като нравствена отговорност, защото тя се свързва пряко с Живота.

Основната и най-голяма отговорност е опазването и развитието на Живота.

Всеки човек и всяко Същество от различните Светове, населяващи Космическото Пространство би трябвало да осъзнават силата на тази отговорност. Няма друга по-важна задача пред човешкия ум, и го казвам, защото Ние от Йерархията на Светлината знаем за какво става въпрос. Тревожното е, че човекът нехае. Човекът упорито се превръща в активен потребител на природните ресурси, а е време вече да преосмисли отношението си към Природата и Живота.

Новата година започва с разгръщане на старите ви проблеми: явно изявен стремеж за геополитическо и геостратегическо надмощие. За да бъде осъзната голямата отговорност за опазването на Живота на планетата човешкият ум ще трябва да се смири. Това изисква спокойно разглеждане на съществуващите международни отношения и също така спокойна вътрешнополитическа обстановка във всяка държава. И едното и другото едва ли би могло да бъде постигнато за една година, но затова пък би могло да се сложи начало на трайна миролюбива политика. С какво може да започне тя? Нищо ново няма да ви кажа – с осъзнаване на смисъла и значението на духовната връзка между хората. Този подход към проблема изисква да се събуди човеколюбието, да бъде то разгърнато като Идея, която да определя Мира на планетата. Затова Приоритет в развитието първо на междуличностните отношения трябва да бъде Смирението; Приоритет в международните отношения също трябва да бъде Смирението. Какво означава това? Да се промени културата на общуване на всички нива в човешкия живот; да осъзнае с ума си човека, че Смирението е висша добродетел и то съществува, за да опази Живота. Смирение може да прояви само този ум, който разбира Живота като творяща сила на вечността. Смирението е следствие от проявата на висока духовна култура, следствие е от осъзната волеизява за Мир и Добротворство. Светлият поглед, благата дума и благоразумието принадлежат на смирения човек. Затова призовавам всеки човек поел Пътя на духовно развитие да работи всеотдайно за приобщаване на все повече хора към Идеята за опазване на Живота. Би трябвало да се грижите за него като за най-нежно и крехко цвете. Животът има потребност от вашата взаимна любов, за да може да се развива. Никога омразата не е създала нещо добро – с омраза бъдеще не се създава. За да има бъдеще за Живота ще трябва всеки член на човешкото общество да се погрижи с любов за себе си, за своите близки и за Природата. Всички заедно можете да се спасите от опасностите, които са на път да унищожат човечеството.

Кои са тези опасности?

Екологична катастрофа за планетата;

Глад и мизерия за голяма част от населението на планетата;

Нови още по-опасни военни конфликти;

Ядрено унищожение на планетата.

Предпоставка за всичко това е създадена от човешкия ум и ТЯ вече има своя ясно изразен профил във Времето и Пространството.

В отсъствието на благоразумие и с присъствието на ожесточена човеконенавист Животът много бързо може да бъде унищожен.

Това не е волята Божия!