ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ – МАЙКА БОГОРОДИЦА ЗА ЧОВЕКОЛЮБИЕТО

МАЙКА БОГОРОДИЦА – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

ЗА ЧОВЕКОЛЮБИЕТО

Кратките думи, с които се обръщам към вас, мили хора, са изпълнени със силата на моето най-дълбоко чувство на признателност. Признателност и благодарност изпитвам към всяка човешка душа, която не само в дните на моето Успение и Рождение приобщава себе си към светлата Идея за човеколюбие и благоразумие в човешкия живот. Аз имам съпричастност към всичко, което Иисус Христос създаде като Учение, но моите усилия и цялата ми съзнателна духовна работа са ориентирани в това направление – човеколюбие и благоразумие.

Вярвам, че човеколюбието ще бъде осъзнато от хората като най-близкото до сърцата им и най-достъпно за умовете им средство за духовна работа.

Какво променя човеколюбието в човешкия живот?

Културата на личността и от там културата на обществото, което създават човеколюбивите личности. Това пряко се отразява на качеството на човешкия живот. Чрез човеколюбието могат да бъдат отстранени всички негативи на съвременното човешко общество. Там където човеколюбието ръководи хората, може да се създаде и развие проспериращо, духовно облагородено съвременно общество. Вие, съвременните хора можете да осъществите това постижение само със силата на благоразумието. То учи, че благият разум създава благи взаимоотношения. Благ е този разум, който е в състояние да възлюби човека!

Няма нищо вън от вашия разум, което може да ви попречи да се обичате. Всичко е в ума ви – и любовта и омразата. Затова, Аз като ви изпращам моето благословение за здраве ви призовавам: Бъдете човеколюбиви и благоразумни! Помагайте си един другиму и живейте с вярата в Доброто. А в минутите за размисъл нека всеки да си отговори на въпроса: Имам ли в себе си сила да обичам хората, а ако я нямам, какво ми пречи?