ВИСШАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели!

Силата на човешката мисъл, крие у себе си неподозирани от вас възможности. Тя може да лекува, може да премества предмети, може да създава условия за различни явления в природата. Това се дължи на връзката, която съществува между фино-енергийната структура на човешкия организъм и енергийно-информационното поле на Вселената. Човешката мисъл възниква и се образува по подобие на Висшата Мисъл.

Когато се създава Висшата Мисъл, първо идва Образът. Сам по себе си той е Идея, но графично представена идея – чертеж; можем да го сравним с детска рисунка, на която й предстои да бъде оцветена. Образът е създадена информация от нивата на Висшето Съзнание. Един образ е разпръснат в различни точки на Пространството. Той е като семето, което е духнал вятърът – ще поникне там, където намери благоприятна почва за развитието си. Образът само подсказва каква може да бъде идеята. В рамките на един “чертеж”, т.е. в един образ, тя (идеята) може да има различни нюанси.

Да уточним: Висшият Разум проявява своя творчески потенциал в цялото Космическо пространство. От нивото на Висше Съзнание моделираният Образ стига до информационно-силовото поле на физическият вакуум и остава там, докато не получи своето конкретно съдържание – Идеята. В нея са включени основните сили, които владеят пространството: Мъдрост, Истина, Любов, Първичен творчески импулс и Светлинен фактор. Тук трябва да се осъществи съграждането, за да се формира Мисълта. От качествено съградената структура зависи Овеществяването. Не всеки процес на съграждане достига крайния етап на Овеществяване. То се проявява вече във физическата си форма като материализирана мисъл, което ще рече мисъл в действие. Тя ще има завършения си вид, когато Идеята уплътни Образа. И още тук, в Първичната структурна единица на Сътворението – Висшата Мисъл на Създателя, е заложен принципът на взаимоотдаването. Образът и Идеята трябва да имат абсолютния синхрон на вибрационна честота, за да бъде организирана трайната плътност и се постигне материализиране на Мисълта. От това зависи дееспособността й, нейната посока и активност. Отдавайки се изцяло, Образът губи част от себе си, за да се трансформира в нова, по-съвършена форма, а Идеята, запълвайки Образа, губи своята свобода, за да приеме ограниченията на формата.

При пълното сливане на Образа с Идеята започва лъчението. То е новата, по-качествена вече, по-активна енергия, която е резултат от абсолютното взаимоотдаване на двата компонента, за да се постигне новата, по-завършена форма, която все още не е истинската Мисъл. Трябва да се намеси светлинният фактор, за да бъде постигната пълноценната връзка между Модела-Мисъл и Първичния жизнен импулс, т.е. Духа. Светлинните коридори, които вие наричате информационни канали, осъществяват връзката и тя е толкова по-пълноценна, колкото по-добре е разпознат факторът “цвят”. Цветът на светлината определя нейната характеристика. Ако Духът има своята ясна Програма, ще се възползва от характеристиката на светлината, за да постигне устойчиво лъчение. Неговата активност (на Духа) ще използва синхронния модел на сливане с Модела – Мисъл и тогава включен в новите условия на физическия свят, този модел ще заработи. Той ще стане действаща мисъл.

Когато се намира все още във физическия вакуум, всяка Мисъл има своя индивидуалност. Нюансите на индивидуалност се формират от Замисъла на Висшия Разум – Създателя, а тяхното проявление настъпва в новите условия, след навлизането на Мисълта в Ноосферата на планетата. .Информационно-силовите полета в обхвата на планетарната енергийно-информационна среда нямат еднаква енергийна основа. Преобладаваща е силата на съответния светлинен компонент.

Светлината е Сила. Тя е енергия и живот. Без нея не би могло да има действие. Съществуващото намира своя живот и проявление в средата на Светлината.

Формирането на Висшата Мисъл е съвършено изграден творчески процес. В него е включена идеята за творческата активност на Първичното Начало. Връзката на човешкия ум с Висшата Мисъл се осъществява на определено ниво от развитието на човешката индивидуалност. Обикновено за такава връзка може да се говори, когато се постигат състояния на прозрение, на просветление. Големите научни открития, бестселърите в областта на литературата и всички по-висши изяви на световната наука и политика се постигат в резултат на способността на съответната личност да комуникира с Висша Мисъл. Висшите нива на Съзнание имат щедростта на Благородник, когато “раздават” Мисли. Друг е въпросът, че все още човечеството не умее да се ползва пълноценно от това богатство.