ВИБРАЦИЯТА НА ЧОВЕШКАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели!

Всемирната научно-образователна програма, чрез която Ние, Учителите от Всемирното Бяло Братство, работим за духовното усъвършенстване на Човека, все още остава непозната за мнозинството от хората. И това е резултат от неспособността на човешкия ум да осъзнае изключително пряката връзка, която Ние осъществяваме с вас.

Умът на човека, с малки изключения, не може да приеме, че в Пространството – на фино енергийно ниво, съществуват „обекти” и явления, които определят възникването и развитието на всичко Сътворено. Независимо от това дали човекът осъзнава тази действителност или не – те се оказват изключително значими за правилното функциониране на „видимия свят”, както вие наричате всичко, което можете да докоснете и да видите, макар и от разстояние. Нашата задача е да изучаваме точно този аспект от човешкия живот – взаимодействието, което съществува между човека и невидимия за него свят. Този факт представлява интерес за Нас, защото в действителност, фината енергия, осъществява УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА за възникване и развитие на всичко съществуващо. А се получава така, че вие неосъзнато участвате в огромен по своя Замисъл и мащаби експеримент. Той се провежда с научно-изследователска Цел и обслужва Еволюцията на Сътворението. Ето защо Ние винаги напомняме, че „човекът е част от Цялото”, и че той е значим фактор за възникването и развитието на Живота. Вашето неосъзнато участие в Процеса „Живот” обезсмисля стойността на информацията, която се получава като краен резултат от динамиката на Процеса.

С каква Цел се провежда експеримента?

Целта е възникване и развитие на Живот с участието на биоматерията, различните нюанси на това развитие и възможностите за неговото усъвършенстване.

Съвременният човек вярва, че е постигнал много за своето развитие във времето до днес, и възприема себе си като успяващ, развиващ се Ум. Само че това развитие е твърде едностранчиво, затова и резултатът не е удовлетворителен – нито за отделната личност, нито за Нас, и още по-малко за качеството на Живота. Къде е проблемът? В неосъзнатото възприемане на Живота. Поради повърхностното отношение към него, съвременният човек, образно казано, е затрупан с купища информация, затънал е в огромно количество неопознато, или неправилно възприето знание, и упорито задържа развитието на своя ум и организъм.

Две са основните направления в Живота, които трябва да получат тласък за своя напредък: духовно-нравствено развитие на Ума и усъвършенстване на биоматерията, в частност на клетката в човешкия организъм, като най-малката частица живот. И двете направления са свързани с обновената енергийно-информационна среда на планетата. Всъщност, Аз отново поставям пред вас – хората Въпросът на въпросите: неспособността на човека да формира и управлява вибрациите на своята мисъл и на своя организъм. Неумението и също толкова важно – нежеланието на човека да промени своето отношение към себе си и живота го държи на ниско вибрационно ниво като биоматерия дарена с разум. Човекът все още не може да осъзнае напълно потребността добре да познава и добре да се грижи както за своята биологична, така и за своята социална същност. Без тяхното познаване и грижа за развитието им, неможе да се осъществи градивна връзка с квантово-механичното тяло на човешкият организъм. Така най-сложно организираната биоматерия – човешката биологична същност, неможе да постигне нивата на фино-енергийна структура, каквото е нейното предназначение.

Какви са последствията от това изоставане за човека и живота?

Първият проблем идва от неспособността на човешката клетка, според настоящото ниво от нейното развитие, да усвоява Новата енергия предназначена за човека от шестата раса.

Човечеството вече е в епохата на Водолея, което означава, че Времето поставя пред него неотложната задача, човекът да пригоди своя организъм към новата енергийна среда. Това означава всяка клетка в човешкият организъм да усвоява пълноценно новата енергия, да я концентрира в себе си, и да може да я управлява. Всемирната научно-образователна програма в този смисъл говори за ново качество на биоматерията, защото без усъвършенстване на биологичния модел на клетката не е възможно тя да отговори адекватно на предизвикателството на новата енергийно-информационна среда. Тази среда е предназначена за една по-висша форма на съществуване на биоматерията, затова Ние говорим за новия човек – човекът от шестата раса. Това трябва да бъде осъзнато от човешкия род, за да може Животът да продължи своето развитие. Но как да се получи то след като и социалната същност на човека също няма развитие? Това е силно подценявана страна от човешкия живот. А без активен социален живот неможе да се постигне ново качество на биоматерията. Причината е в липсата на идейно обусловен подход в поведението но човека. Всяка Идея ангажира Мисълта на човека. Силата на идейно-творческото начало вложено в Идеята, променя вибрацията на Мисълта, а този възникнал Процес се отразява върху биосоциалната същност на човека и със своето развитие променя качеството на Живота. Това, което сега се наблюдава е следствие от повърхностното отношение на човека към живота. За този проблем сме предоставили достатъчно информация, за да го обсъждаме тук отново. Истината е, че когато човек има своя Идея, ще има и желание, за да постигне нейната реализация. А реализацията на всяка идея е целенасочено, целеустремено действие, Път към определена Цел. Както казвате вие, дай Боже, тази Цел да е свързана с добруването на човечеството.

Ето, тези твърде известни истини остават и до ден днешен все още неосъзнатата страна от Живота. А това лишава човека от динамика, от активност, защото липсва вибрацията на Новата, Творящата, Активна Мисъл.

Вибрацията на човешката Мисъл, определя качеството на вашата биосоциална същност. Но нивото на вибрация на човешката Мисъл се определя от нейната НРАВСТВЕНА ОСНОВА. Всичко това, взето заедно, ви прави адекватни на условията, които утвърждава в Пространството Новата енергийно-информационна Среда.

Без идейно-нравствено съдържание на Мисълта, човекът не би могъл да достигне нивото на по-висша вибрация, за да опознае фината енергия – носител на Интелекта, който осъществява УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА за възникване и развитие на всичко Съществуващо.