СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА!

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА!

През последните две – три години човечеството преживява изключително труден период от своето съществуване. Жестокостите и насилието са ежедневие и по начина, по който те се извършват се вижда, че за еволюция на човешкото съзнание изобщо не може да се говори. Сега вече бъдещият живот на планетата е поставен на небивало изпитание, а развръзката зависи единствено от благоразумието на хората. Никой, дори и Бог не може да помогне, защото проблемът и големите нещастия са причинени от самите хора. Проблемът е в човешкият ум! В хората, които така и не разбраха, че Създателят на Вселената е ЕДИН, а това неразбиране си е чисто невежество, което става причина за унищожение на Живот. Но също толкова страшна е другата причина, която поставя на преден план геополитическите интереси. Тук вече всичко е дотолкова безскрупулно, че унищожава не само човешкия живот, но и живата Природа. Човекът се превърна във ВРЕДИТЕЛ на сътворения с Любов и с перспектива за трайно развитие Живот. Но по-страшното е, че от вредител той – човекът – се превръща вече в унищожител на създадена вековна култура, унищожител и на Живот, върху който няма никакви права. Човекът идва на тази планета съвършено гол и заварва всички необходими условия, за да може да живее. Вместо да се учи на добротворство, човешкият ум тръгна да завладява територии; не можа да се насити на власт и пари и съвсем не вижда на къде го води алчността му. Нещо трябва да се направи, и това нещо може да бъде осъществено единствено и само с участието на повече хора, които разбират ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА. ИСТИНАТА Е ЕДНА: ЛЮБОВТА СЪЗДАВА ЖИВОТ: НЯМА ЛЮБОВ – НЯМА И ЖИВОТ. ВСИЧКО СЪЗДАДЕНО БЕЗ ЛЮБОВ Е НЕТРАЙНО И СЕ ЗАДУШАВА В СОБСТВЕНАТА СИ НИХИЛИСТИЧНА СРЕДА.

Какво се изисква от хората? Да разберат какво им казваме, когато говорим за Любов. Най-простичкото обяснение се съдържа в една единствена дума: благоволение. Благоволение между хората означава да бъдат създадени такива взаимоотношения, които да съдействат за еволюцията не само на Живота, но и на Сътворението в неговата цялост. Защото Любовта не е просто някакво чувство, както хората я разбират. Възприемането на Любовта единствено като чувство е посредствено, повърхностно знание. Това означава да гледате, например, едно замръзнало езеро и да си обясните, че само повърхността на ледената му покривка е езерото. А всички знаете, че в дълбочината на всяко езеро се развива живот. Този пример го давам, за да разберете по-добре моето твърдение, че вие – хората сте все още много далече от истината за Живота. Ако възприемахте правилно това, което Ние ви говорим от хилядолетия, щяхте да знаете, че Любовта е Енергия. Това е Енергията на Съзиданието. Без тази Енергия неможе да се роди Живот, нито пък може да бъде създадено нещо трайно и стойностно . Аз винаги Съм говорил за Любовта като за основа на човешките взаимоотношения, защото нали така вие създавате Живот! Чрез вашите взаимоотношения се създава бизнес, икономика, политика; вашите взаимоотношения формират семейството, обществото. Е как да се постигнат градивни взаимоотношения, когато на вас ви липсва основния елемент на Сътворението – Енергията на Любовта.

Разбирането за основата, която създава човешките взаимоотношения, определя направлението на еволюционния процес на Живота. Когато вие отхвърляте ролята и значението на Енергията на Съзиданието, отхвърляте и възможността за правилно развитие на човешкото общество. Християнската етика създава точно тази възможност. Правилното развитие на човешкото общество се осъществява там където Съзидателната Енергия гради човешките взаимоотношения. Това означава хората да създадат общество на Благосъстоянието и Справедливостта. Само че в такова общество няма място да бедни и богати. Слънцето грее еднакво за всички – Божията Любов дарява живот еднакво на всички – хора, растения, животни, защото всичко това е Божие творение. И е крайно несправедливо едни да се възползват за сметка на други. Ето, това разбиране за организацията на Живота, е основната причина, поради която християнството като учение не е желаната култура от мнозинството забогатели хора и те търсят причина, християнската етика да бъде изхвърлена от човешките взаимоотношения. Ако погледнете спокойно и безпристрастно ще видите, че религиите, които се използват като форма за възпитание на човешкия ум, съдържат в своите послания основните нравствени принципи. Но това се потъпква, изхвърля се от съзнанието на хората, за да може да просъществува експлоатацията и неправомерното ограбване на човешкият труд и също толкова на природните блага. Точно поради тази причина една религия в последните години е изкористена до неузнаваемост и е превърната в страшилище за хората. Идеята, целта на всичките приумици за създаване на нова държава, основана единствено и само върху тесногръдите религиозни разбирания на определени хора, не води човечеството към нищо добро. Защото тръгна – подтиквано от неблагоразумните -преселение на народите, за да бъде потъпкана създадената човеколюбива християнска култура. Тя така и не можа да постигне своето пълноценно развитие, но дори и толкова колкото е просъществувала до сега показа Силата на съзидателната Енергия Любов. От вас хората зависи дали ще съумеете да запазите това добро начало.

Най-голямата заплаха за човечеството сега е унищожаването на духовното богатство, създадено с труда и лишенията на милиони хора. Това е най-сигурния начин да унищожиш един народ – като изтриеш от паметта му спомена за духовната култура, която Създателят е внедрил в човешката духовна същност. На мястото на светлата и изпълнена с Любов, живототворяща Божествена Любов сега се настанява човеконенавистната енергия на Разрушителните Сили. А би било толкова добре, човешкият ум да запази нивото на постигнатата човеколюбива култура и да я разгърне в Бъдещето, като свое най-благородно постижение.

Нещо трябва да се направи и затова ви призовавам: Събудете се хора! Осъзнайте силата на колективната човешка мисъл и се обединете, в името на бъдещия Живот. Защото истината е една: Няма Живот без Любов!