НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Здравейте, приятели!

Въпросът за умението на човека да живее в настоящето през последните години старателно се разглежда от психологията. Редица автори твърдят колко е важно човек да осъзнава своето настояще. И това е правилна позиция, но дори и упоритото търсене на връзката с настоящето никак не е достатъчна за ползотворния начин на живот. Какво липсва в случая? Осъзнатото Аз! А то е носител на енергийно-информационната стойност на човешкия интелектуален потенциал. За какво става въпрос? За детайлното опознаване на духовната същност на осъзнатото Аз. Веднага бързам да ви предупредя, че в случая не говорим за Висшия Аз. За него ще отделим специална лекция.

Какво е осъзнатото Аз?

Това е настоящото, правилно и задълбочено развитие на човешкият ум, който изгражда духовната същност на личността. Ние определяме като личност цялостното проявление на човека в настоящия му живот. Това включва създаване и проявление на ментална активност – способност за създаване на мисъл и нивото на нейната употреба; създаване на чувство и нивото на неговото проявление като ЕМОЦИЯ, защото Ние твърдим, че чувството е изначален импулс за активност на интелектуалния потенциал на човека, и то се проявява във вътрешния, в затворения кръг на човешката умозрителна дейност; чувството работи в обсега на менталния свят. Когато се прояви като действие, означава, че е тръгнало по спиралата на квантовото проявление на металната сила на ума. Тоест, в квантовата реалност, която вие не можете да видите, но можете да осъзнаете, чувството се е свързало с конкретна мисъл. Тогава то е постигнало активност, която вече е видима за човека, защото се проявява като действие, или казано по простичко, проявеното в реалната действителност чувство вие възприемате като действие и го наричате ЕМОЦИЯ.

Емоционалните действия определят характера и от там качеството на вашия живот. За всичко това е отговорен осъзнатият Аз, развиващият се в условията на физически свят Ум, който създава менталната същност на новоизграждащото се съзнание. В настоящия живот, или по-правилно е да кажем, в поредния си живот, в условията на материалната реалност, Умът е Работникът, който има за своя основна задача да изгради работещо, благородно по своята духовна същност Съзнание. Когато Умът е постигнал Разбиране в усвояването на информацията, до която е достигнал в процеса на своята активност, тогава Той създава Осъзнатото Аз. Това е най-важното и най-необходимо негово постижение. Защо? Защото без Разбиране на мислите и чувствата, с които работи, Умът не може да създаде правилни действия и тогава НАСТОЯЩЕТО ПОЛУЧАВА ИЗКРИВЕН, КРАЙНО НЕРЕАЛЕН ОБРАЗ! А какво е настоящето? То е живото, дейното проявления на човешката духовна същност, която формира ПРОЦЕСА ЖИВОТ.

Животът е творчески процес, чиято активност определя стойността на Времето и създава обхвата на Пространството. Така Настоящето формира Бъдещето. Прозорливият Ум знае, че бъдещето му зависи от неговите настоящи действия. Но също така е убеден, че неговото настояще носи облика, носи съдържанието и на неговото минало. Това е Животът в развитие. Всяко настояще в следващия миг става минало и ако изпуснеш мига на своето настояще, губиш и миналото си. Без него се лишаваш от основата на своя живот и оставаш без отправна точка за бъдещето.