НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМИЕТО

11.09.2017г.

МАЙКА БОГОРОДИЦА

НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМИЕТО

Мили приятели, свидни мои!
Обръщам се към всички вас – хората на планетата Земя с голямата и искрена Любов на моя Живот! Целият ми съзнателен Живот по време на моето земно развитие е бил посветен на една основна цел – да бъда благоразумен, добродетелен човек. Не бих си позволила да общувам в настоящето с вас, ако нямах Миналото на земен човек. Уверявам ви, че всеки човешки Живот преминал в условията на физическия, на материалния свят, носи огромно израстване на човешкия дух, но само когато умът се ръководи от силното желание за Добронамереност и Добротворство. Искам сега да ви обясня защо точно тогава и защо само в тези случаи се получава добър резултат.
Когато човек има силното желание да бъде добронамерен и да прави добри дела неминуемо се сблъсква с много трудности. Те произлизат от неразбирането, с което мнозинството възприема съответния човек. А от къде идва това неразбиране, защо мнозинството все още не може да се приобщи към силните Призиви, с които Ние, Учителите от Всемирното Бяло Братство ви призоваваме към добродетелен живот? Защото човекът като творение на Висшите Съзидателни Сили, все още не е осъзнал Силата и Значимостта на своята Духовна Същност. Това осъзнаване се оказва много бавен и сложен процес в еволюцията на човешкото съзнание.
Свидни мои, уверявам ви, че всеки от вас притежава огромни възможности за добродетелен живот, но неразбирането от мнозинството хора, липсата на необходимото знание и увереност в големите възможности на човешкия Ум са ПРИЧИНА за настоящия, крайно неудачен Живот, който води човечеството.
Възможностите на съвременната наука вече открехват вратите към познанието, което ви е необходимо, но колко хора търсят новото знание? Колко хора се интересуват от постиженията на квантовата физика, на клетъчната и на молекулярната биология, постиженията в областта на епигенетиката и още, и още…
Оказва се, че за да живее човек адекватно на изискванията на съвремието му липсва ГРАМОТНОСТ. Ограмотяването вече не зависи само и единствено от училището. Ограмотяването на човека, издигането на неговите умствени и духовни възможности на нова, много по-прагматична и дейна позиция е ВЪПРОС НА ЖЕЛАНИЕ за всеки човек. Съществува множество достъпно поднесена информация за почти всички области на науката.
Защо ви „говоря” за всичко това? Защото ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА Е В ЗАСТОЙ! Кои са най-видимите за вас признаци? Ще ви ги покажа, но ще знаете, че да видиш или да чуеш едно нещо не означава, че това е достатъчно за теб. „Достатъчното” идва когато умът се раздвижи и започне ДА РАЗСЪЖДАВА!
КОИ СА НАЙ-ФРАПИРАЩИТЕ ПРИЗНАЦИ ПОКАЗВАЩИ ЗАСТОЙ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА?
На първо място това е наличието на тероризъм и постоянни военни конфликти.
Какво показва този факт?
Неспособност на хората да общуват, невъзможност да разговарят разумно, невъзможност да мислят добронамерено, а като последица от това и да действат добронамерено.
Това е нещото, което се вижда от всички, защото размерите на тези прояви нарастват и засягат повече хора.
Другото, което МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО КАТО МЪРТВО ВЪЛНЕНИЕ, идва от човешките взаимоотношения. Те създават атмосферата в семейството, в колектива на работното място, взаимоотношенията в приятелския кръг. С какво се отличава нивото на общуване там? Със занижена култура, която се проявява като грубост, завист и незачитане мнението и правата на другия човек!
Отношенията в семейството, създават облика на обществото. Там, в семейството, децата за първи път се срещат с грубостта и нежността. Детското съзнание съхранява първите впечатления от живота, които са най-силни, и те му служат по-нататък за неговото развитие. С тази лекция Аз искам да ви кажа, че ако не се променят взаимоотношенията в семейството, ако те не постигнат нивото, което създава ведро и благоразумно общуване, ще продължават и тежките проблеми в обществения живот, ще се проявяват те и като катаклизми в Природата.
Мрачните чувства, като злоба, завист, ревност и алчност са определящи за глобалния психоклимат. Имаше такава лекция, но Аз ще припомня, че тези чувства са определящи и за качествения строеж на ноосферата. Тя вече е замърсена, и застрашава да се превърне в деструктивен планетарен механизъм. Деструктивните елементи на този механизъм оказват своето влияние върху планетата. Те действат като взривно вещество в недрата на атмосферата и вече на самата планета. Ето защо са налице климатични промени, урагани и земетресения.
Свидни мои, вгледайте се по-внимателно в случващите се поредни военни конфликти, постарайте се да анализирате причината за тероризма, който вече има глобални размери, и ако разсъждавате безпристрастно, няма как да не откриете в дъното на всичко това дълбокото неразбиране за същността на Сътворението. Твърде много се е отдалечил човешкият ум от Висшият разум, човешкото съзнание от Великото Съзнание. Пренебрегнато е до краен предел знанието за духовната същност на Сътвореното. Това неразбиране пречи на човешкият ум да осъзнае Силата на фино енергийните взаимодействия, които се извършват в пространството. Природата не търпи нищо чуждо, тя не може да възприеме в своите среди масата разрушителна енергия, която се стреми да се внедри в енергийно-информационната среда на Пространството. По-силното в случая е създаденото от Силите на Съзиданието, и те се стремят да изхвърлят от Вселенското енергийно-информационно поле, агресивно навлизащата психична енергия, която се отделя от планетата Земя. Липсата на правилно разбиране за взаимодействието между съществуващите енергийно-информационни вълни, тяхната способност да се приобщават и да създават, значими по размери и сила ЕНЕРГИЙНИ СЪЩНОСТИ, ще доведе човечеството до още по трудни условия за своето съществуване и ще се получи най-нежеланото: СЕГА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА Е В ЗАСТОЙ, В БЪДЕЩЕ, АКО НЕ СЕ ПОСТИГНЕ ПРОМЯНА В СПОСОБНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯТ УМ ДА РАЗСЪЖДАВА, ЩЕ НАСТЪПИ И НЕГОВИЯТ УПАДЪК. Човекът ще убие Живота! Свидни мои, това е най-важният Проблем на Съвремието!
08.09.2017 г.

Приятели, през изминалата седмица получих на моя електронен адрес стихотворение, което намирам за много подходящо допълнение към лекцията на Майка Богородица. Публикувам го без името на автора, защото това е неговото желание. В текста откриваме силата на просветеното съзнание, което твори в Светлина ЧРЕЗ Любов. Благодаря!
Радея

* * *
Аз диамант съм
от Светлина.
В мен разцъфва
Любовта.

Искрят лъчите
– гасят тъма.
Светът възкръсва
в Красота.

Аз диамант съм от Светлина!!