ВАШАТА ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Вие, жителите на тази планета, трябва да приемете необходимостта от вашата духовна трансформация. Вие трябва да се родите наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта ще укрепнете и ще дадете свобода на духа, който носите в себе си, но от неразбиране задържате Неговото влияние.

* * *

Вашият Дух е носител на Информация свързана с настоящите процеси на Еволюция във Вселената. Тази Информация е внедрена в енергийната структура на човешкия дух, за да може в необходимото време да се отключи и задейства изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството.

* * *

У всеки от вас са вложени необходимите качества, за да можете вие да се развивате и да сте адекватни на Новите Условия. Това означава, че всеки от вас в своята конкретна Програма за личностно развитие носи и Идеята за духовното си приобщаване към Великата Програма за Преображение на Пространството.

* * *

Веднъж отключена, Информацията за Еволюция на Сътворението ще започне да работи активно, защото ще се слее с Енергийно-информационната вълна на Съзиданието и Любовта, която вече изпълва Пространството. За съжаление не мога да кажа, че тази Вълна владее Пространството, и причина за това е вашата пасивност.

* * *

В последните години Енергийно-информационната Вълна на Съзиданието освобождава Сила, която остава неоползотворена. Това вече създава риск поради нейното неправилно използване. От нея могат да се възползват и Тъмните сили. Те възприемат и трансформират освободената енергия според своето разбиране. Така се злоупотребява с Нашето добро намерение. Като виждаме тази опасност Ние искаме да ви предупредим и да знаете, че ако се умножава напоследък агресията във вашия свят, причината е във вас, в хората, които не искат да проумеят своята съществена роля за Живота в този Свят.

* * *

Ако всеки от вас задейства своята конкретна Програма за личностно развитие ще отключи и възможността за взаимност между неговото собствено съзнание и Великото Съзнание. Така ще се получи взаимен информационен обмен между вас и Енергийно-информационната среда на Пространството. Вие ще отдадете вашето и ще получите Нашето, т.е. основния Принцип на Сътворението – Принципът на Взаимоотдаването, най-после ще започне да се осъществява пълноценно на ниво човешко съзнание.

* * *

За бъдещето на човешкия род е необходимо да се преразгледат двете основни страни на живота: едната е свързана с духовното формиране на личността, а другата с физическото оцеляване на хората. И за двете е необходимо човешкият живот да бъде подложен на пълна преоценка.

* * *

Най-напред трябва човечеството да си даде сметка в коя посока търси своето бъдеще.

* * *

Не е достатъчно да научиш един човек как да си омеси и опече хляб. Важното е да го научиш като има хляб за себе си, да е готов да даде и на съседа си.

* * *

Много е важно тези, които имат знания и опит в своето успешно развитие, да бъдат достатъчно открити и достатъчно общителни с другите, за да им предадат това, което имат. Така богато уредените държави трябва да споделят своите опит и знания с по-бедните, да ги научат как трябва да живеят.

* * *

Така както е разделен светът на бедни и богати, не може да се очаква разумно бъдеще за човечеството.

* * *

Никой от свръхбогатите все още не е готов да се раздели с богатството си доброволно и точно за това съм убеден в бъдещите силни стълкновения между хората и техния неблагоприятен край. Защото силните на деня ще си останат силни, а слабите няма да могат да се защитят. И това е така не защото Бог го е определил, а поради голямата човешка алчност.

* * *

Не крийте вашите добри чувства. Оставете ги да оживеят като благороден жест, като нежност, като добра дума или приятелски подадена ръка.