ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ

Има съществена разлика между това, което човек е, това, което иска да бъде и това което трябва да бъде.

* * *

Понякога човек взема решения и извършва действия под влиянието на моментни колебания на ума или импулсивни емоционални състояния. В такива случаи човек не може да създаде в съзнанието си представа за завършеността на своите действия. Тогава той не е бил нито себе си, нито това, което е искал да бъде, нито това, което трябва да бъде. Решенията и действията му са резултат от хаотично стекли се обстоятелства.

* * *

Когато човешкият ум се измъчва от съжаление, неудовлетвореност и самокритика, неможе да вземе правилно решение и вместо да поправи грешката си, човек много често я задълбочава.

* * *

Когато човек се изявява като такъв, какъвто иска да бъде, той действа според предварително изградената в съзнанието му представа за нещото, към което се стреми. В такива случаи обикновено се пренебрегват условията и възможностите на действителността. За да избегнете сблъска с тях, когато започвате някаква работа винаги допускайте и възможността за насрещни проблеми. Това не означава да подхождаш със съмнения. Напротив, това изгражда една реалистична представа за живота.

* * *

Когато при разрешаването на проблема се проявяват бързината на мисълта, нейната яснота и вярата в успеха, се създават в най-голяма степен възможности човек да бъде това, което трябва да бъде.

* * *

Най-добри резултати се получават когато това, което човек иска да бъде, съвпадне с това, което трябва да бъде.

* * *

Програмата за личностно развитие се създава в периода на обучение на човешката душа тогава, когато тя е била в Идейния свят, и под ръководството на Висши Учители е трябвало да изгради пътя на своето бъдещо развитие. Така че Божият промисъл е едната страна от човешкият духовен потенциал, а личното участие на човешкото съзнание е другата страна. Дори и там, в света на Творческото формиране на бъдещата личност е запазено правото на свободната воля. Затова след своето въплъщение, вече във физическия свят, човешкият ум трябва да съумее да се освободи от външни мисли и влияния, и да се постарае да чуе гласа на своята душа.

* * *

Ролята и значението на Програмата за личностно развитие се заключава в умението ви да запазите в съзнанието си Идеята за духовното формиране и развитие на личността. Така ще може да се прояви в действителния живот творческият подход на Създателя за разнообразието и богатството на Неговите Идеи. Неговият Промисъл е богата и цялостна Програма за Еволюцията на Сътворението. Като проявявате способност да слушате гласа на душата си, вие изпълнявате своята част от тази програма. Така вие работите за Великото Преобразяване на Пространството, и създавате основата на новия Живот, отваряте вратите на новата Светла Епоха.