ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Необходимо е всеки човек да се отнася към себе си като към високо уважавана личност. За да гледа на себе си по този начин, човек ще трябва да припознае в свое лице присъствието на Божествения дух. Вие трябва да сте убедени, че без присъствие на духа, никой от вас не би могъл да бъде мислещо същество, същество със съзнание.

* * *

Чрез Душата и Духа, човекът се изявява като частица от Цялото, т.е. като частица от Великото Божествено Съзнание. Когато възприеме себе си като частица от Божественото съзнание, човекът ще осъзнае, че е творяща благородна сила, която съгражда Живот.

* * *

Човешките умствени способности могат да служат правилно, само ако се съобразяват с Правилата в Природата. Разберете, че вие сте градивен елемент на тази Природа и не е възможно да се движите по свои правила, вън от Правилата, които определят цялостното нормално съществуване на Живота.

* * *

Съзнанието е безсмъртно. Вашето съзнание живее и след вашата физическа смърт.

* * *

Вие сте безсмъртни същества и по волята Божия участвате в живота на Вселената..

* * *

Този, който приеме истината за безсмъртието на съзнанието, ще има пред себе си една светла пътечка към Бога, защото ще знае, че Създателят се грижи за него с цялата любов на Своята Творческа Сила.

* * *

Неверието е вашият най-силен враг, защото то ви пречи да почувствате силата на Божественото присъствие у вас.

ЗА СЪМНЕНИЕТО

* * *

Първото нещо, от което трябва да се освободи човешкото съзнание е съмнението. За да може да участва пълноценно в Живота на Цялото, човешкото съзнание трябва да възприема без съмнение Идеята за Преображението на Пространството.

* * *

Хода на еволюцията настойчиво изисква Промяна, за да не се затлачва естественото развитие на Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Необходимо е човечеството да възприеме напълно безрезервно мисълта за съществуването и осъществяването на тази Програма. Всяко съмнение само забавя нейното изпълнение и се отразява на цялостното развитие на Вселената.

* * *

Когато вашето съзнание успее да се освободи от съмнението, ще настъпи период на активна целенасочена творческа работа по изграждането на нравствената основа на Новия Живот.

* * *

За успешното развитие на Живота Пътят е един: нравствено усъвършенстване на личността. Така всеки човек ще може да постигне необходимото ниво на съзнание. Чрез него всяка душа ще възприема вибрациите на новата енергийна среда и всяко сърце ще може да излъчва от себе си най-чистата любов към Живота. В това се състои вашата подготовка за Новия Свят. Вие първо трябва да го създадете на определено ниво тук, на тази планета, за да може в следващо измерение да надграждате постигнатото.

***
Вие сте необходими на Новия Свят само нравствено пречистени, нравствено укрепнали.

* * *

Да изпитваш любов към някого, означава да искаш най-доброто за него. Да имаш в себе си любов, Ние разбираме освен ближния си, човек да обича и своя Създател. Вашата любов към Създателя ще укрепи волята ви за промяна, ще ви даде увереност и сили, за да събудите онези качества, които сега са ви най-необходими за изграждане на нравствено извисена личност.

* * *

Човечеството напредва изключително бавно по пътя на своето духовно развитие. И това е така, защото проблема засяга пряко личността. Тук става въпрос за вътрешна потребност от живот чрез любов. Това означава такъв живот, при който всеки сам да поиска да бъде светлина и любов – светлина, ще рече чисто съзнание, необременено от зловредни мисли и чувства, и любов – всеотдайно и искрено доброжелателство.