ДУХЪТ НА СЛОВОТО

УЧИТЕЛИТЕ ИИСУС ХРИСТОС И ЙОАН БОГОСЛОВ

* * *

Съвършенството е основна Цел на Сътворението и е

главна Причина за неговата Еволюция.

Съвършенството е пулсираща, непрекъснато

променяща се величина. При нея съдържанието и

формата са в постоянно взаимодействие. Никога нищо

не съществува като окончателно създадена структура.

Всичко сътворено подлежи на промяна. Неизменна остава само духовната същност на Сътворението. В нея е

вложен духовно-нравственият идеал, който

определя стойността на Съвършенството.

* * *

Създателят се проявява като Творец. Творец, Който възприема най-напред Себе си като Работник, и след това препоръчва на човека, като Негово творение да бъде също толкова Работник на Полето на творческата съзидателност.

* * *

Вашата духовна същност е вашето най-голямо богатство, което ви поставя на нивото на действащи и вечно обновяващи се Божии Творения. Вашето вечно обновяване има за цел, като се използва цикличността в Природата, да се постига винаги – след всеки цикъл – усъвършенстване на нивото на съществуване на човешката личност.

* * *

Еволюцията на Живота изисква от човешкия ум да осъзнае, че всичко Съществуващо е резултат от проявата на Правила и Закони, и то има свой живот, само и единствено благодарение на тях – на Правилата и Законите.

* * *

Земята е част от Космическото пространство и затова в нейните предели активно се проявява Любовта. Любовта твори както във всяко стръкче трева, така и в човешките души.

* * *

Творящата съзидателна Сила и Добродетелта в своето единение създават Любовта. С това разбиране всеки човек би могъл да оползотвори пълноценно настоящия си живот.

* * *

Когато човек търси Творящата Сила в Любовта, ще я възприема винаги като Добродетел и никога като омайваща го неосъзната сила на смутно привличане.

* * *

Когато човек усвоява Любовта като творяща Сила постига възможност да възприема нейната енергия както с ума си, така и със сърцето и душата си.

* * *

Когато Любовта е приета от ума като творяща сила, тогава инициативата, находчивостта и творческата деятелност у човека постигат максималните си стойности.

Когато Любовта е приета от сърцето като творяща сила, тогава всяко добронамерено чувство получава живот, и с всичко създадено служи на човечеството.

Когато Любовта е приета от Душата като творяща сила, човек постига пълноценна изява на своите Божествени способности.

* * *

Голямото Семейство на Бога включва в едно Цяло, Неговата и вашата духовна същност. От тази връзка произтича еволюцията на Живота, защото вие сте фактора, който работи за неговото развитие.

* * *

Да разгърнеш всички свои умения и способности означава да се научиш да създаваш живот.

* * *

Полезен за себе си и за обществото е човекът, който осъзнава смисъла и стойността на духовната връзка между човешкото и Великото Съзнание.

* * *

Колко различен би бил Животът, ако всеки човек участваше в него със съзнанието на Творец!

** *

Толкова, колкото повече са вашите светли мисли и чувства, толкова повече бихте отдалечили от себе си и от Земята опасностите от междуособици, войни и природни катаклизми. Затова всеки ден е необходимо да се насища Пространството с положителната енергия на вашето облагородено съзнание.

* * *

Не търсете Бога само когато се чувствате застрашени. Живейте с желанието, с чувството и с мисълта за Неговото присъствие във вашия живот. Стремете се и вие да бъдете значима сила в Неговия Живот.

* * *

Всеки ден трябва да бъде за вас възможност да създавате Добро. Така ще постигнете трайно и пълнокръвно единение между вашият Дух и Духът на Създателя, което по напълно естествен път ви поставя в нова, енергийно защитена среда.