ЗА РЕТРОГРАДНИТЕ ПЛАНЕТИ

Здравейте, приятели!

Темата за ретроградните планети е доста експлоатирана. По тази тема работят най-активно астролозите. С това, което Аз искам да знаете за планетите, няма да споря или поучавам никого. Моето желание е да отстраня неправилното интерпретиране на някои аспекти от влиянието на планетите в живота на хората.

Всъщност става дума за едно основно направление: възприемането на влиянието на планетите, когато те са ретроградни. Според Мен тук става въпрос за подвеждане на ума във връзка със значението на думата „ретрограден”. Нейното пряко значение се свързва с разбирането за противостоене на напредъка. Ретрограден означава, който е против напредъка, който е назадничав. Най-вероятно от тук тълкуването на влиянието на планетите се свързва с тяхното движение „назад”. Всъщност планетите когато са ретроградни не се движат в обратна посока, те не се връщат назад, а само забавят своето движение. Този факт е обяснен добре от Астрономията. Защо реших, че е важно да се направи уточнение във връзка с астрологичното му обяснение? Защото така както е поднесена информацията и се тълкува сега, в човешкото съзнание се наслоява напрежение и страх. От къде идва страха? От внушението, че в период на ретроградност не бива да се предприемат решения и действия по отношение на конкретното влияние на съответната планета. От своя страна отлагането и забавянето създават напрежение. Така за определени периоди от човешкият живот настъпва време на колебания, съмнения, несигурност и в крайна сметка на пасивност породена от „необходимостта” да се изчака отминаването на конкретния период. Добре, но всяка планета има свое специфично влияние и ако този месец изчакваме да приключи периода на затормозените финансови отношения например, след месец или два ще се наложи да се изчаква времето на влияние във връзка със запознанства, общуване – най-общо казано, ще пострада социалния аспект от човешкия живот и така докато преминат ретроградните периоди на всички планети. В крайна сметка годината си отишла, и нека всеки си отговори какво е свършил през това време, ако непрекъснато е следил влиянието на планетите и старателно е чакал да дойде по-доброто време?

Какво е важно да се знае?

Учените астрономи обясняват, че в периода на ретроградност планетите забавят своето движение. Логично е да си обясним, че следствието от този факт е по-слабото излъчване на тяхното влияние, което означава – вече според астрологията – по-ниски нива на психическата енергия на съответната ретроградна планета.

Например в ретроградния период на Меркурий, до планетата Земя, ще достига заниженото влияние на енергията, която помага за организиране на човешките умения за общуване, за водене на преговори, за осмисляне на идеите. . .

Какво следва да направи човекът?

Да активира своя ум в посока на тези умения.

Как? Като работи за своето себепознание! Това е подходът, който би трябвало да използвате във връзка с всеки от ретроградните периоди на планетите.

В случая с Меркурий е необходимо човек да направи пълен преглед на своите умения точно в тези направления, в които той влияе. Това означава напълно безпристрастна и реалистична себе оценка. Ако има колебания, нека да се посъветва с приятели, с родители, но да постигне напълно удовлетворителен отговор за своите възможности в областта на комуникирането, защото най-общо за това отговаря Меркурий. И когато е наясно за нивото на своите умения да действа смело. Какво означава това? Ако установи, че му липсва умение за общуване, да си набави необходимото знание, което означава да се подготви теоретично за спокойно и разумно общуване като разсъждава и като чете подходяща литература, и точно в този период да прави своите опити. Или: като подсилите своите знания, наблюдателност и съобразителност, вие ще можете да преодолеете своите слабости в съответната област и ще се чувствате свободни в действията си, неограничени от страхове и съмнения. Какво се изисква? Разумна смелост и желание за активно участие в живота. Така човек най-правилно се учи да живее. Това е начинът да възпита у себе си липсващите му качества или да надгражда, ако те са недоразвити.

Така би трябвало да се постъпва във всеки от случаите на ретроградни планети. При Венера са подходящи разсъжденията за творческите заложби, при Марс за амбицията, при Сатурн за реалистичното мислене и прагматизма . . .

Всяка от планетите може да ви подтикне към себепознание, но тук възниква друг и то много важен въпрос: Трябва ли да чакате да дойде ретроградния период на която и да било планета, за да работите за своето развитие? Разбира се, че не! Човек винаги може да учи – всеки час и всяка минута дори от ежедневието. Но интереса към планетите и тяхното влияние може да помогне много на начинаещия или на позакъснелия в своето себепознание. Ще му помогне да си създаде Система за себепознание. Това ще даде възможност не само за духовното израстване на личността, но ще послужи и като пряка връзка между материалния и духовния свят. Те винаги имат нужда един от друг. За да успявате в живота си трябва да умеете да разбирате същността на тази взаимност.