ЖИВАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ МИСЪЛ И ЧУВСТВО

Здравейте, приятели!

Когато наблюдавам хората разбирам, че те много леко – без задръжки, проявяват своята грубост. В тези случаи човек е открит и като че ли пределно искрен. Не така стои въпросът с добрите мили чувства. Човекът се притеснява, и като че ли е по-правилно да кажа, срамува се да покаже своята нежност. Много често, когато се събуди това чувство в човешката душа, то остава непроявено. Вие го задържате у себе си, и неговата проява се свързва в ума ви със страха от злепоставяне, с усещането, че в такива случаи човек изпада в комично положение.

Ще си помогнете много, ако се освободите от това притеснение, и затова ви предлагам да поразсъждавате върху следните въпроси и отговора към всеки от тях:

Защо човекът се страхува от нежността?

Според мен съществуват две основни причини: липса на самочувствие и желание за изграждане или поне показване, на силен характер. Първата причина е присъща на жените, а втората на мъжете. И в двата случая обаче, става въпрос за неправилно разбиране на човешките взаимоотношения. Хората стигат до там, че някои когато станат родители, се въздържат от ласки и нежност дори към децата си. А не би трябвало така да си обяснявате вашето общуване. И тук, както и при всичко останало, най-важна е мярката, което ще рече съобразителността на всеки човек за времето, което използва, за да прояви своите чувства, както и за начина, по който го прави.

По отношение на времето съществуват две посоки: едната е да знаете кога е подходящо и втората да знаете, че колкото и да е подходящо времето, не бива да се прекалява, независимо, че става въпрос за нежността.

Кога е подходящо, човек да прояви своята нежност?

Не винаги, когато му се иска! Защо? Защото, ако се ръководите от съобразителността, тя ще ви подскаже, че e добре да се въздържите когато човекът до вас, в конкретния случай, има важна за него задача. Поради това мисълта му е концентрирана върху нещо определено. Всяко разсейване би попречило на умствената му работа. Затова когато видите ваш близък да чете, да пише, да рисува или да е зает с конкретна работа не го прекъсвайте, за да му говорите нежни думи или да го галите. Ако го направите, колкото и да е било силно доброто ви чувство, то може да стане причина за недоразумения.

Колкото до прекалената нежност, ще ви припомня, че по-голямото количество захар, не прави сладкиша по-вкусен. Затова отново ще припомня, че човек, за да изгради добра култура на своето общуване, трябва да развива своя усет за мярка. Това означава да следи за количеството и качеството на своите мисли и действия.

Какво трябва да се разбира под количество и качество на мислите и действията?

По отношение на качеството на мислите и действията, е необходимо да се знае, че всяка мисъл, ако не е контролирана от ума, може да предизвика спонтанни действия. В зависимост от характера на мисълта те могат да бъдат най-общо казано: нежни и груби. Колкото до количеството на мислите и тяхното качество, е важно да се знае, че и едното и другото зависи от дисциплината на ума. Количеството и качеството на мислите, определя количеството и качеството на действията! Но да обърнем внимание на дисциплината на ума.

Какво наричаме дисциплина на ума?

Способността на човешкият ум да определя силата и нивото на чувството, което съпровожда мисълта. Тук веднага искам да припомня, че всяка мисъл е оцветена от някакво чувство. Характера на мисълта определя чувството. Ако мисълта е спокойна и градивна, чувството ще е положително. И обратното – агресивната мисъл, създава агресивни чувства.

Какво, или кое определя характера на мисълта?

Това е намерението за конкретни действия, което се свързва с желанието да се постигне определена цел. И тук дисциплината на ума има още една задача: да мотивира желанията и да определя приоритета на целите, към които се стреми човек. Целта, както и всяко друго нещо изисква своето време.

Когато човек притежава дисциплина на ума, може да живее пълноценно. Какви предимства му дава това качество? Умение да възприеме с пълно удовлетворение живата връзка между чувство и мисъл. При това положение нежността ще бъде изживяна като светло, благо чувство не само от този, който я дарява, но и от този, който я приема. Така, създалата се взаимност между хората излъчва градивна енергия, и чрез нея вие укрепвате съзидателните сили на Живота.