ЗА МЪДРИТЕ МЛАДЕЖИ И ПРАЗНОГЛАВИТЕ СТАРЦИ

Здравейте, приятели!

Един от най- актуалните проблеми на ежедневието ви се свързва с умението на човека да бъде устойчив и търпелив когато пред него възникнат трудности. Аз разбирам, че за всеки от вас има различно тълкуване на разбирането за трудност. За един човек може да е много трудно да се изкачи, например на даден планински връх, а за друг това да е дори удоволствие. Но общо взето трудностите се свързват с два основни проблема: здраве и пари. За всеки от тях е необходим конкретен подход, но общото е, че и в двата случая се изисква устойчивост и търпеливост за преодоляването им.

Не се ли препокриват по смисъл двете понятия – устойчивост и търпеливост? Неможе да си устойчив, ако не си търпелив!

А може ли да си търпелив, ако не си устойчив? Затова не бързай! Става въпрос за добродетели, които имат свой конкретен принос за формирането на благоразумен начин на живот.

Разбирам, че има взаимовръзка, но тези две думи не са ли синоними? Те имат еднакво значение!

Хайде кажи какво е тяхното значение.

Ами . . . може би става въпрос за последователност на действията.

И не само! Действително устойчивостта и търпението се проявяват чрез последователността на действията, които би трябвало да бъдат разумно разположени във времето. Но само това не е достатъчно.

Преди всичко, за да е устойчив човек когато му се наложи да превъзмогне възникналата трудност, трябва да е наясно с причината за съществуването на тази трудност. Това изисква спокойно и разумно разглеждане на проблема. От тук правим заключение, че човек трябва да притежава благоразумие, за да бъде и всичко друго, за което говорим до тук.

Значи, за да е устойчив човек трябва да притежава благоразумие, за да е търпелив също, за да е последователен отново е необходимо благоразумие. . .

Не е точно така! Устойчивостта, търпеливостта и последователността са показатели за благоразумието на човека. Те са малките частици, които създават голямото значение. По тях определяме човека като благоразумен.

А Ти нали каза, че когато спокойно и разумно се разглежда даден проблем, тогава идва заключението, че въпросния човек притежава благоразумие?

Да, казах и това е точно така!

Вече нищо не разбирам! Отначало помислих, че спокойното и разумно разсъждение е показател за благоразумие! Сега излиза, че умението да разсъждаваме също се включва в понятието за благоразумие!

Правилно! От този пример става ясно колко е важно човек да разсъждава „в дълбочина”, тоест да търси и открива богатия смисъл на думите Добродетели. Впрочем, всяка дума е носител на многопластово знание, но при Думите Добродетели е изключително важно да се възприема богатия смисъл на тяхното съдържание. Ето, в конкретния случай тръгнахме от устойчивост и търпение, а се оказа, че говорим за благоразумие. Ако трябва да разгледаме по-подробно думата търпение ще открием, че там става въпрос, освен за последователност и благоразумие и още за волеизява, а всичко това се свързва с културата на човешката умствена дейност и е показател за качеството и нивото на работата, която извършва човешкият ум.

Никой не се сеща за тези подробности, когато става въпрос за проблеми, още повече когато те са свързани със здравето и парите!

Голяма грешка е, че хората възприемат този вид знание като „подробности”. Всичко, което е вложено в смисъла на думите – добродетели е съществено важно за човешкия живот. Ако хората се интересуват повече и се запознават по-добре с това знание ще преодоляват значително по-леко своите проблеми. По този начин ще постигнат здравословен живот. Защо? Защото когато човек правилно си обяснява причината било за някакво заболяване или за недостиг на пари, много по-леко ще отстрани проблема. И нещо също толкова важно – няма да допуска неговото повторение, защото с правилното си разбиране ще изчисти причината за възникването му.

Хората немогат да разберат, че е по-важно да мислят и да разсъждават когато слушат, когато четат, когато имат макар и малко свободно време, отколкото когато възникне проблем. Не че тогава е излишно да се разсъждава, но поради превъзбудата, която предизвикват проблемите, много по-трудно се стига до правилното решение. Ако човек си създаде навика да обсъжда сам със себе си, в ума си, новите неща, с които се среща през деня, ще придобие повече знание, което в ежедневния живот добива стойността на мъдрост, вие я определяте като житейска мъдрост. Така се предотвратяват проблемите, а ако все пак възникнат по-леко се отстраняват. Кой доколко е мъдър не зависи от възрастта, а от умението на човека да разсъждава. Затова в човешкия живот се срещат мъдри младежи и празноглави старци.