НЕВЕЖЕСТВО И БЪДЕЩЕ

(импровизиран диалог)

Здравейте, приятели!

Развитието на съвременния живот все по-често поставя на преден план въпроса за бъдещото развитие на съвременното човешко общество. Забележете, че Аз говоря за обществото, а не за Живота или за бъдещето на Света.

Защо точно за обществото? Може ли то да съществува, ако го няма Живота, ако го няма Света?

А може ли да има бъдеще Животът и Светът без добре организирано човешко общество?

Какво означава „добре организирано човешко общество”? Не разбирам! Ако нямаше такова общество щеше ли да просъществува до наше време Светът, щеше ли да го има Животът?

Ето, в това е големият проблем на човешкият ум! На това ниво от своето развитие хората се задоволяват с посредствения резултат!

Да, има живот и светът съществува, НО КАК?

Това ли е Животът предвиден за вас от Създателя? Аз силно се съмнявам! Впрочем, Аз зная, че това, което е сега Животът и Светът, това, което е сега човешкият ум като ниво на развитие, твърде се отдалечава от Замисъла на Създателя за създаване и усъвършенстване на Съзнание и Живот на планетата.

Това ли е причината човешкото общество да не е „добре организирано”?

Да, това е причината!

А защо човешкият ум се е отдалечил толкова много от Висшият Разум? Нали човекът – по-низшето е творение на Бога – на по-висшето?

И какво от това след като човешкият ум не осъзнава собствената си отговорност? Бог, Висшият Разум, е създал човека, създал е и условията, в които човекът да живее и се развива, което означава, че като е получил всичко необходимо, би трябвало човешкият ум да започне да използва по най-правилен начин това, което му е дарено.

Да, използва! Мисля, че точно в това е проблемът! Хората за сега само използват, без да създават.

Употребих думата „използва”, защото тя най-точно се свързва с нивото на развитие на човешкия ум. Човекът използва твърде активно, дори ще бъда съвсем точен и ще кажа, че човекът използва дори алчно, всичко в Природата. До там, че вече е нарушен енергийния баланс на планетата. И няма как да не е нарушен, след като не остана нищо вече не засегнато в нейните недра.

Е, да но пък как може да се живее добре, да се развива икономиката без енергийни източници? А те идват от недрата на планетата – въглища, нефт, газ. Ами урана …

Да, да! Точно така, но трудно ли е да си представи човекът какво става с един плод, когато в него „работи” червей? Невъзможно ли е за човешкият ум да си представи какво може да се случи с човечеството след неговото активно, силово проникване в недрата на планетата? Впрочем, не е малко и това, което вече се случва. Хората са го определили като „природни катаклизми” или „бедствия”. Все тая! Факт е, че се унищожава нещо създадено с толкова голяма любов …

А защо тази „голяма любов” не може да победи?

Да победи! Любовта никога не воюва, затова е нелепо дори, да се говори така. Любовта твори, създава с благост и благоразумие, но НИКОГА НЕ ОБСЕБВА! Истинската любов никога не създава с усилие, дори и това да е усилие на волята! Хората много неправилно разбират думата „воля”. Тя означава „изначално желание”, което ще рече че произлиза от творческото начало създадено от Силите на Съзиданието. Волята не е усилие, а творческа сила на Съзиданието. Затова колкото и да се насилва човек, не може да постигне нещо, което не му идва от душата. Другото е инат, а хората го наричат воля.

Ината ли измества Любовта, за да се стигне до този начин на живот?

И ината, но ПО СИЛНО Е НЕВЕЖЕСТВОТО! Запомнете, то е най-големият унищожител на всичко Сътворено!

Как така! Нали имаме високо развита наука, културата – също! Създадени са чудеса в информационните технологии, квантовата физика напредва, вече и човешки органи се трансплантират…

И всичко това в отсъствието на морал! Това е най-безобидната дума, която мога да използвам. Човешкият живот е лишен от нравствена основа. Без нравственост и морал всичко създадено е равностойно на невежество. Защото създаденото без морал ограбва човека и Природата, то със самото си присъствие в човешкия живот руши.

Например, стана дума за енергийните източници. Питам, по отношение на газопроводите, къде е гаранцията за недопускане на „човешка грешка” при тяхната експлоатация? Ами атомните електроцентрали и военните конфликти?!! Дорасло ли е човечеството до това ниво на съзнание, че да може напълно спокойно да работи с новите научни открития? Но има и нещо друго и то е категорично потвърждение за настоящото ниво на човешкия ум. Беше дадено на хората знание за нова, напълно безопасна енергия. Но това знание беше и Е засекретено, защото богатите монополи имат все още власт и пари, за да поддържат този начин на живот. Личният интерес стои над общочовешкия!

Тогава как ще оцелее Животът, как ще се развива Светът?

Няма как да оцелее Животът, ако хората продължават да се задоволяват с посредствените резултати на своите постижения. Тези резултати са живото доказателство за човешкото невежество по отношение на Бъдещето.

Добре развито човешко общество може да се създаде при пълно възприемане на нравствеността като основа за създаване и развитие на човешкия живот. Другото означава временно удовлетворяване на човешките потребности!

Искаш да кажеш, че ако невежеството не отстъпи място на нравствеността няма бъдеще за човечеството, така ли?

Невежеството не може да отстъпи място на нравствеността. Най-вече защото не осъзнава собствената си нищожност. Но има път за спасение и той се нарича „Желание за живот”. Желанието за живот ще помогне на хората да спасят от невежество обществото. Тревожното е, че това може да се получи твърде късно, когато живота на планетата ще е сериозно застрашен.

Как хората ще спасят от невежество обществото! Нали обществото – това са хората!?

А какво казах Аз в предходния разговор? Ако човекът не промени себе си, няма как да се променят и условията за живот. Какво следва от тук? Нещо до болка познато – ограмотяване, просвещение за човешкия ум чрез знанието, което Божествената наука предлага на хората. Това означава осъзнато възприемане на знанието, което е съхранено в Добродетелите. Само те могат да създадат нравствената основа на човешкия живот. Тогава вече може да се говори за развитие на човешкото общество.

И тогава невежеството ще осъзнае собствената си нищожност?!

И тогава невежеството само ще си тръгне. Желанието за живот би могло да предизвика противостоене и стремеж да отстраниш, да изтласкаш това, което ти пречи. Но това е желанието породено от инстинкта за самосъхранение на рода. Ако желанието за живот е породено от Любов към Сътворението, човешкият ум ще възприеме Добродетелите. Любовта винаги се проявява чрез Благост и Добротворство, а това означава какво? Означава, че Живот в Живота се ражда и новият Живот създава Бъдещето!