ГРАДИВНИ И ДЕГРАДИРАЩИ СИЛИ

Здравейте, приятели!
Активните сили, които сега владеят човешкият ум са Силите на Страха и взаимното Недоверие между хората. Тези деградиращи Сили проличават най-ярко в отношенията между ръководителите на държавите, които вие определяте като „Великите сили”. Впрочем, не би могло да се каже, че страхът и взаимното подозрение в непочтеност по-малко присъстват и са по-малко вредни и в отношенията между всички останали хора. Опошлени и затормозени са културата на общуване във всички слоеве на човешкото общество. Пошлост и недобронамереност се промъкват дори и в семейните отношения. Ясно се вижда необходимостта от Нова Култура, която да създаде здрава жизнеспособна среда за развитието на Живота.

Напоследък сред вас се говори за нова религия. Не е възможно да се създаде нова религия, нова култура без духовното обновление на човешкия ум. Изказват се мнения, че Безусловната Любов ще се наложи като Нова Религия. Но безусловната любов е най-висшата проява на Добродетелност. Обикновеното човешко съзнание не може да я възприеме. Необходима е устойчива, дълготрайна подготовка, за да може човешкото съзнание да работи правилно с тази Енергия. Все още масово хората не са опознали добродетелите, не са усвоили знанието, което носят те и по този начин продължават да живеят, че и да насаждат у своите деца старите модели на сега съществуващите човешки взаимоотношения. От живота на хората отсъства благоразумното и последователно Просвещение в посока Добродетелност. То е все едно да искате след основно образование да ви приемат във Висшите учебни заведения. Няма как да се получи. Затова Ние – Висшите Учители, които работим за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма, вече години наред ви говорим за необходимостта от ежедневна, задълбочена работа с добродетелите. Пет от тях полагат основата на Новата Духовна Култура. Със знанието за пет от тях, всеки човек може да постигне своето Ново Раждане – осъзнат добродетелен живот. Всичката литература публикувана в този сайт съдържа ценно знание за ползотворна духовна работа.

Преди години беше отпечатана една малка книжка – „Дванадесет без пет”. В нея ви предложихме Седмична програма за работа с петте добродетели. Оказа се, обаче, че много хора не разбраха нейното истинско предназначение. Затова сега отново публикуваме Седмичната програма, но с допълнително пояснение. Правим го защото искаме повече хора да стигнат до заключението, че без необходимата духовна подготовка, няма как да се промени Живота на тази планета.

Моето желание и гореща препоръка е да разпространявате това знание, да препращате тази информация на повече хора със същата препоръка – и те да разпространяват знанието. Великата Идея за навлизането и утвърждаването на Безусловната Любов в човешкия Живот може да бъде постигната само със задружните усилия на цялото човечество. Това изисква продължителен всеотдаен и целенасочен труд ако не на всички, то поне на по-голямата част от мнозинството. Много души вече са готови за всеотдайна духовна Работа, но все още не е постигнато ЕДИНЕНИЕТО. Търсете се, опознавайте се, сдружавайте и дайте Път на градивните Сили, за да може Светлината да победи Мрака в човешките души.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

понеделник

Работа с добродетелта “ Благоразумие”.

Формула:” Аз съм спокоен и уравновесен човек”. Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутринта, на обед и вечерта отделете по три минути, в които да си казвате:”Аз обичам живота, обичам себе си, обичам хората и нищо не може да ме разгневи”. Тези думи трябва да са придружени с чувството на благост и радост от живота.

Добре е през деня да носите светлосиня дреха, шал или кърпа. Използвайте минутите за почивка и визуализирайте в съзнанието си синия цвят като ефирна нежна мъгла, която ви обгръща. Трябва да  усетите спокойствие в целият си организъм. Това е усещането, което носи благоразумието –  спокойствие и уравновесеност. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Благоразумие”.

Пояснение

В понеделник е предвидено да се работи с добродетелта „Благоразумие” и за целта се използва формулата „Аз съм спокоен и уравновесен човек”. Това означава, че в съзнанието ни трябва да бъде идеята за пълна яснота на всичко, което мислим и вършим. За да си помогнем да постигнем това състояние е необходимо да живеем в мир със себе си и с Живота. Затова тук имаме препоръката да работим с мисълта си като използваме утвърдителната фраза:”Аз обичам живота, обичам себе си, обичам хората и нищо не може да ме разгневи.” Вложеният смисъл в тези думи е стремеж към Истината. Можем да я открием в живата връзка на човека със своя Създател, проявена като обич към всяко Негово творение. Цветът на истината е синият. Ето защо тук препоръката е да се работи със синия цвят, когато искаме да постигнем Благоразумие. Животът в Истината създава Благоразумието.

вторник

Работа с добродетелта “Благородство”.

Формула:” Силата на Божията любов е сила на моята душа”. Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате:”Божията мъдрост изпълва моето съзнание”.

Желателно е през деня да носите светло жълта дреха, шал или кърпа. В минутите за почивка визуализирайте светло жълти лъчи, които ви обливат като душ. Вие се къпете в тази светлина и чувствате радост от живота. Владее ви желанието да творите добро. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Благородство”.

Пояснение

Във вторник работим с добродетелта „Благородство”. За целта препоръката е да използваме формулата „Силата на Божията любов е сила на моята душа.” За утвърждаване на това желание, имаме препоръката да използваме фразата:”Божията мъдрост изпълва моето съзнание.” Това е абсолютна необходимост, защото чистата, Светла Любов може да се прояви само чрез мъдростта. Ето защо е важно да се работи в този ден с жълтия цвят. Той е цветът на Мъдростта. Добродетелта „Благородство” съдържа в своя дълбок смисъл Разбирането за пълната взаимност между любов и мъдрост, за да може То – Благородството да се прояви. Когато правим благородна постъпка означава, че сме достатъчно мъдри, за да вземем решението за тази постъпка, и в същото време имаме духовната нагласа да я проявим, защото носим в сърцето си силата на Божията любов. Изходната позиция за постигане на Благородството е Мъдростта. От там тръгваме, за да минем през Любовта и да го проявим.

сряда

Работа с добродетелта “Добродушие”.

Формула:” Добрата душа носи радост за света”. Повтаря се на ум през деня във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате: ”С доброта и разумност градя живота си”.

През деня носете дреха, шал или кърпа в светло зелен цвят. В минутите за почивка визуализирайте светлозелени лъчи, които се вливат в очите ви и вие се изпълвате от чувството за жизнерадост. В ума ви са пожелания за добруване на всички хора. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Добродушие”.

Пояснение

В сряда работим с добродетелта „Добродушие”. За целта използваме формулата „Добрата душа носи радост за света.” За да утвърдим в съзнанието си това желание имаме препоръка да използваме фразата „С доброта и разумност градя живота си.” Това означава, че ние търсим съдействието на Силата на Съзиданието – Вечния дух, чрез който се проявява Животът и се осъществява както неговата еволюция, така и еволюцията на Сътворението. Цветът, който използваме в случая е светлозеленият, защото Зеленият цвят е Цветът на Съзиданието, на растежа и развитието, тоест – тук работи Вечния Дух. Без Него неможем да постигнем Добродушие, защото в Него е вложена Божията воля за Добротворство. Добрата Божия воля твори и създава Живот. Ако ние искаме да бъдем добродушни хора трябва да живеем с желанието да постигнем пълно съответствие между идейното съдържание на нашите мисли и Мисълта на Твореца – Създател.

четвъртък

Работа с добродетелта “Достойнство”.

Формула:”С вяра в собствените сили”. Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате:”Вярата в собствените ми сили, е вяра в Божественото у мен”.

Препоръчително е през деня да носите дреха, шал или кърпа във виолетов цвят. В минутите за почивка визуализирайте поток от виолетова светлина , от който гребете с пълни шепи и обливате лицето си. Усещате как увереност обзема съзнанието ви. Владее ви мисълта за чиста, човешка гордост от това, което сте. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Достойнство”.

Пояснение

В четвъртък работим с добродетелта „Достойнство” и за целта използваме формулата „С вяра в собствените сили.” За да утвърдим в съзнанието си вярата в собствените ни сили имаме препоръката да работим с фразата „Вярата в собствените ми сили е вяра в Божественото у мен.”, което означава, че ние призоваваме в нас да се прояви Духът Божий. Пълното осъзнаване на присъствието на Божият Дух в нашето човешко съзнание ни учи да живеем с Достойнство. Цветът на Божия Дух е виолетовия. Ето защо в четвъртък, когато искаме да утвърдим в съзнанието си добродетелта „Достойнство” е необходимо да използваме този цвят. Той ни помага да се свържем с Божественото у нас и така да дадем възможност на Божия Дух да работи в нашето съзнание. Тогава Достойнството ще бъде ярко изявения профил на нашата личност.

петък

Работа с добродетелта “Човеколюбие”.

Формула:”Всички хора са мои братя и сестри”.  Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате “С благост и обич е богато сърцето ми”.

През деня носете дреха, шал или кърпа в розов цвят. В минутите за почивка визуализирайте розова светлина. Нека тя да изпълва пространството около вас, а въздуха, който дишате да има розов цвят. Усещате, че благост се разлива по цялото ви тяло. Изпитвате нежно чувство на обич към всичко живо. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Човеколюбие”.

Пояснение

В петък работим с добродетелта „Човеколюбие” и използваме формулата „Всички хора са мои братя и сестри.” За да стигнем до това ниво на съзнанието си и възприемем хората по този начин, имаме препоръката да работим с утвърдителната фраза:”С благост и обич е богато сърцето ми.” Щом живеем с усещането за благост и с чувството, че обичаме, ще дадем възможност на любовта към ближния да се прояви и в живота. Да обичаме, да любим човека, това означава, че сме постигнали състоянието на нашата душа наречено „благост”. Благостта е най-нежното чувство, най-финия нюанс, чрез който се проявява любовта. Ето защо е необходимо в този ден да използваме розовия цвят.

Да направим сега обобщението:

Когато искаме да усвоим знанието, което ни дава добродетелта „Благоразумие”, е необходимо да съблюдаваме Истината. Тя е задължителното условие, което определя проявата на Благоразумие.

Когато искаме да усвоим знанието, което ни дава добродетелта „Благородство”, е необходимо да работим с Мъдростта. Тя е задължителното условие, което определя проявата на Благородството.

Стремим ли се към Добродушие, ще трябва да знаем, че то се проявява чрез Силата на Съзиданието – Вечният Дух. Добродушието е творческа сила, чрез която Духът работи в нас.

Искаме ли да живеем с Достойнство, е необходимо осъзнато да търсим Божественото в себе си, за да дадем възможност на Божият Дух да се прояви чрез нашия начин на живот.

И накрая: за да бъдем човеколюбиви трябва да сме постигнали състоянието „благост”. Благостта е лице на човеколюбивата душа.

Използването на посочените по-горе в текста цветове се свързва единствено със задълбочено осмислената работа с добродетелите. То няма връзка с влиянието на планетите върху конкретните дни. ВАЖНОТО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ОПРЕДЕЛЯЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ИМАТ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ОТ УТВЪРДИТЕЛНАТА ФРАЗА!!! ( Истина, Мъдрост, Сила на Съзиданието, Божият Дух и Благостта) Без тях не може да се постигне основната цел: осъзната, задълбочена работа с петте добродетели, които създават основата на градивния духовен живот.

Дните събота и неделя са дадени за осмисляне и практическо приложение на знанието придобито чрез работата с добродетелите.

събота

Ден за размишление. Необходимо е да се разсъждава за връзката между добродетелите и чувствата, които те предизвикват.  Петте добродетели се свързват предимно с чувството на благост, жизнерадост, увереност, спокойствие. Постарайте се в удобно за вас време да визуализирате някои от тях. Представете си дъгата и с благо, радостно чувство мислете за нея, защото в нея като в букет се съдържат цветовете на петте добродетели. Добре е, ако до края на деня сте имали възможност да помислите за всеки от тях и  сте преживели чувството, което носят те.

неделя

Ден за самонаблюдение. Желателно е да не мислите специално за упражненията, които сте имали през седмицата, но е добре да наблюдавате себе си. Потърсете през деня възможност да проявите в подходящия момент, ако не всяка, то поне някоя от петте добродетели. Това е ден за приложение на усвоеното през седмицата. Той помага за създаване и усъвършенстване на добродетелно отношение към хората, Живота и природата.