МИР В ДУШИТЕ, МИР НА ПЛАНЕТАТА

Здравейте, Приятели!

В началото на това кратко Обръщение към вас, искам да ви поздравя с настъпилата Нова година и да ви пожелая мирен живот и Дела вдъхновени от Доброта!

Въпреки трудностите, причинени от неразумното поведение на политици и богати хора, съществува реална възможност през тази година международните отношения да постигнат приемлива форма на разбирателство. Възможно е, макар и много бавно, да започне разведряване на напрежението, което сега е породено от духовната слепота на религиозно фанатизирани хора и от хитроумните сметки на властолюбиви държавници. Но в резултат на силното влияние, което оказва Духовния Свят върху човешкия род, вече се забелязва промяна в мисленето на хората и реална възможност за по-добра организация на живота.

Тази трудна година, която започна на 1 януари, ще бъде решаваща за развитието на световния мир, защото предпоставките за неговото установяване в конфликтните територии са налице. Необходима е пълна убеденост във възможностите на добрия изход от създаденото напрежение, и активност на цялото население на планетата, за да може да се постигне единение на положителната градивна човешка мисъл в един събирателен образ – това е образа на човешката ви представа за Мирен Живот.

Всеки човек може да си създаде собствена представа за мирния живот, и въпреки различието във визията, непременно тя ще бъде съпроводена с Добро, Радостно Чувство. Ето, това е важно да се разбере: Доброто, Радостното Чувство съгражда. То създава Живот, защото самото То е Живот. Важното е да не му пречите да Твори.

Вие не трябва да се чувствате в безизходица, когато напролет с нова сила пред вас застане проблемът с преселението на народите. Започнал е принудително създаден процес на разпределяне на душите и тяхната енергия на планетата. Всичко тръгна толкова активно, защото човешкият ум, чиято рожба е този замисъл, притежава огромна сила. В случая тя е употребена от определени хора с користни намерения. За да бъде употребена правилно, ще трябва да се изчисти и усъвършенства ценностната система, с която работи човешкият ум. Този Процес вече е започнал, но той върви много бавно. Затова бъдете подготвени за трудностите, които ви предстоят. Приемете ги с разбирането, че Човекът създава бъдещия Нов Живот, който ще се отличава с Нивото на Нова Култура. Създавайте този Нов Живот с ведро чувство и убеденост в неговото Бъдеще. Ние сме ваши активни помощници, но не забравяйте, че можем да помагаме само ако вие ни потърсите.

Когато Животът край вас стане непоносимо груб, не се отчайвайте. Дайте си сметка, че до тук се е стигнало поради много пропуски в развитието на човешкото общество, но това може да се промени и сега ви се предлага такава възможност. Ще се възползвате от нея, ако повярвате, в собствените си сили, ако повярвате, че Висшите Светли Същества с Божие напътствие ви подкрепят. Всички заедно можем да постигнем мирен Живот на планетата! Обичайте себе си, Обичайте Живота, Обичайте и Бога! Вярвайте в градивната Сила на Творческото Начало, създало Света и Живота! Аз вярвам: Постигнете ли Мир в душите си, ще постигнете и Мир на планетата! Бъдете Силни Духом!!!