ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

(отговор на въпроси зададени от читател на сайта dobrodeteli.com)

ВЪПРОСИ
1. Може ли да дадете нещо практично, което да помогне на човек, който е без работа и без приятели, не чувства никой близък до себе си, как да преодолее този период, нещо, което Учителите съветват.

2. От доста време се старая да добия връзка със онова Висше Светло Същество, което ми помага , но не се получава. Как да я постигна?

3. Имам чувството, че живота ми е в тотален застой от години и въпреки усилията дори и да са малки,нещата не се случват. Ако може съвет и тук?

ОТГОВОР

Учителите винаги са съветвали, да търсим преди всичко човека в себе си, да го опознаем и да му дадем възможност да прояви своята духовна същност.

В случая за Вас е важно да усетите своята духовна връзка с Божествената Сила на Вашия духовен потенциал. Такава Сила притежава всеки човек. Когато изпадне в беда или най-общо казано в затруднение, тогава тази Сила може да му помогне да преодолее проблема.

Какво трябва да направите Вие?

Да си отговорите на въпроса, защо до сега не сте открили връзка между вашият ум и духовната Ви същност. Това означава да знаете, че щом сте се родили човек , притежавате всички качества, които са Ви необходими, за да се адаптирате успешно към материалния свят и да го използвате, за да постигнете и духовно развитие. Това е основен, фундаментален Закон на Сътворението. Всяко нещо, дори и елементарната частица притежава Програма за своето „поведение” в условията на материалния свят. Вашият ум не е потърсил и поради тази причина не е открил Програмата за човешкото развитие в условията на материалния свят – Програма, която Вие като човешко същество притежавате. За да я откриете трябва да имате ЖЕЛАНИЕ И ВЯРА. Желание за Живот и вяра в собствените сили и възможности за участие в Живота. За целта трябва да се постараете да почувствате ОБИЧАТЕ ЛИ СЕБЕ СИ . Ако един човек не обича себе си не може да обича хората, не може да обича Бога, Живота, и ако сам не се харесва, много трудно би могъл да се интегрира в средата, в която живее. Тук трябва да търсите причината, за застоя във Вашето развитие и за изолацията, в която сте попаднал. Тук е и причината поради, която не успявате да постигнете ползотворна връзка с Висшето Светло Същество, която търсите.

За да преодолеете този период, започнете да търсите възможности за вашето лично присъствие на различни обществени прояви. Там където живеете потърсете връзка с група от Бялото Братство, интересувайте се за различни срещи и прояви организирани от културните институти с „вход свободен”, където можете да присъствате, за да се приобщите към енергията на инициативните хора. Потърсете и несъмнено ще откриете у Вас самия такива качества като , находчивост, инициативност, и преди всичко ЖЕЛАНИЕ и СТРЕМЕЖ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ. Запомнете и преди всичко повярвайте, че НИЩО В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ, АКО ЛИПСВА ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОМЯНА. Това означа да знае човек към какво се стреми и да е поискал колкото с ума си, толкова и с душата си да постигне промяната.

Постарайте се да създадете в съзнанието си образа на приятел, когото да срещнете; да създадете в съзнанието си визия за Вашия предстоящ живот; да повярвате искрено и силно, че това е възможно.

Как да го направите?

Като събудите въображението си и като МЕЧТАЕТЕ ЗА ВСИЧКО ТОВА! МЕЧТИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНОСТ, КОГАТО СА СВЪРЗАНИ С ЖИВИЯ ЖИВОТ, А НЕ СА ОТВЛЕЧЕНИ, АБСТРАКТНИ ИЛЮЗИИ! Но е необходимо да знаете какво искате, необходимо е да сте наясно към какво се стремите, необходимо е да разбирате себе си. Това означава да уважавате човека в себе си и да създавате с чиста откровеност възможност за общуване както със себе си, така и с всеки останал човек. Приемете хората! Защо си мислите, че всеки друг не е това, което Вие търсите? Ако търсите идеалния човек, винаги ще оставате сам, без приятели! Ако търсите работата, която да ви пасне напълно във всяко отношение, също няма да я намерите! Всеки човек в някаква степен е принуден да преодолява съмнения и трудности. Важното е да знае, че Светът и Живота, за да съществуват са изградени от Правила – Закони, които подреждат както обективния свят, така и субективния. Не е възможно човек да излезе вън от тази СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА. Направили го, ще е във вечна конфронтация както със себе си, така и с всичко и всички.

За всеки човек е жизнено важно да чете не само книги и сайтове, но да се научи да разчита и знаците на Живота в своето ежедневие. Това е ПРАКТИКАТА, това го изисква самият Живот, в противен случай оставаме извън него!!!

Това е отговорът и на трите Ви въпроса.

Искрено Ви желая да постигнете необходимата промяна във Вашия Живот! Вие МОЖЕТЕ!

С приятелски поздрав: Радея