ПЪТЯТ КЪМ БЪДНОТО

Здравейте, приятели!

Има едно основание за всеки от вас да се чувства щастлив и също едно основание за всеки човек да се чувства нещастен.

Основанието да се чувствате щастливи е доброто разположение на Духа във вас, а основанието да се чувствате нещастни е нестабилното, неустойчиво разположение на Духа.

Всъщност става въпрос, отстрани погледнато, за едно и също нещо: връзката с Духа. И сега питам:

Какво знаете вие за Духа във вас?

Защо Неговото присъствие или отсъствие е толкова важно за човешкия живот?

Защото чрез Духа вие постигате вашата пълна реализация в материалния свят и своето лично духовно израстване.

Няма как да стане без Него! Не, че не бихте могли да живеете, но животът ви ще бъде на ниво биологично съществуване. В такъв случай дори и растенията имат по-висша форма на живот, защото те общуват пълноценно със светлината. Всеки процес на развитие се осъществява правилно единствено чрез съдействието на Светлината. Това се отнася с еднаква сила за всеки жив организъм. Степента според, която се проявява в живота на човека Силата на Духа, определя количеството и качеството на Светлината в личния му живот и оказва влияние върху участието му в обществения живот. Когато говорим за Светлина в човешкия живот, трябва да се знае, че става въпрос за Просветлението на човешкия ум.

Но да видим какво знаете вие за Духа във вас?

Знаете ли, че Духът на всеки човек е колкото Силен, толкова и Немощен?

Духът е силен, когато Умът Му създаде възможност да се прояви. Това се постига когато умът е емоционално уравновесен. От вас се изисква да знаете, че когато оставите чувствата си без контрол, рискувате да провалите Програмата за вашето личностно развитие в условията на материалния свят. Обяснено ви е в предходни публикации, че Програмата за личностното развитие на човека е внедрена в Духа. Тя съдържа както обща характеристика на човешкото поведение, така и строго лична, която се свързва с индивидуалното ниво на развитие за всеки човек.

Кога чувствата остават без контрол?

Когато желанията са оставени без контрол. И това сме уточнявали в предходни публикации, но отново ще повторя: Желанието е източник на чувствата! Вие живеете с усещането, че сте щастливи когато желанието ви е удовлетворено, и обратно: когато желанието ви е неудовлетворено, вие се чувствате нещастни. Защо се получава така? Защото вие губите контрол над ИЗКОННОТО И НАЙ-ЖИВО ЧУВСТВО – ЖЕЛАНИЕТО. То е източник на всичко останало: духовен напредък, изоставане на духовното развитие, емоционална нестабилност, прекомерна възбуда. Желанието е източник на успехите, когато го има, и на неуспехите, когато отсъства. Но не само! Успехите и неуспехите се свързват с умението ви да разбирате своите желания, с умението на ума ви да четете в душата си, а това още означава умение за работа и с подсъзнанието. За работата на ума с подсъзнанието ще трябва нова, специално отделена лекция. Сега ще ви кажа само, че подсъзнанието и съзнанието са две страни на една и съща духовна същност. Разликата е в съдържанието на информацията.

Разбирането на всичко това се отразява на човешкия живот като просветеност, или като неграмотност – неграмотност когато няма личен интерес за опознаване на човешката духовна същност и на живота. Предимно в такива случаи чувствата остават без контрол. Тогава Духът е немощен. Той неможе да направи нищо полезно за личността, защото Неговата Програма остава неразчетена. Всичката енергия на човека е употребена за освобождаване от създалото се напрежение.

Запомнете: човешкият организъм е в напрежение и когато е радостен и когато е гневен и когато умът неможе да вземе решение. Напрежението винаги има разрушително въздействие върху организма, независимо от причината за неговия произход. Сърцето страда еднакво силно и при прекомерна радост и при неовладяна скръб. Затова е много важно човек да умее да постига ЧИСТА, СВЕТЛА РАДОСТ и да умее да превъзмогва скръбта.

С чистата, светла радост Духът е Силен.

Кога радостта е чиста и светла?

Когато чувството, което я поражда идва от Душата. С чистата, светла радост Душата проявява своята Божествена същност. Светлата радост извира от човешката Душа, когато човек има добро, искрено желание за нещо хубаво, за нещо полезно колкото за него самия, толкова и за другия. С чиста, светла радост живеят добросърдечните хора – тези, които милеят и за своето и за чуждото. Това са хората, чието ЖЕЛАНИЕ Е ДА СЪЗДАВАТ ДОБРО. Те са Добротворците. Аз ги наричам светлоносци, защото Духът им се проявява с всичката Сила на своята Божественост и по този начин те изживяват пълноценно връзката на своя ум с Висшият Разум. Това са хората, които са най-близо до Бога и до Висшите Същества от Йерархията на Светлината. Ще ги познаете по светлината в очите им. Те гледат открито, с благ, светъл поглед.

Какво означава човек да умее да превъзмогва скръбта?

Това означава, че той може да си обясни причината за възникналото неблагополучие. Това още означава, човек да знае, че трудностите и бедите не бива да се приемат с усещането за безизходица, защото точно това ви наскърбява. Напротив! Всяка трудност и всяка беда са ново предизвикателство за ума. Предизвикателство, което изисква скорост, сила и съсредоточеност на Мисълта. Всяко предизвикателство е възможност за себедоказване. Затова трудностите изискват Сила на Духа. И действително! Силният Дух побеждава. Защо? Защото умът е успял да открие правилният отговор на възникналия проблем и по този начин е дал възможност на Духа да прояви Силата си. Умът не е приел неблагополучието като неразрешима задача, като нещастие и това да го наскърби. Защото какво е скръбта? Тя е усещане за нещастие; усещане за нещо безвъзвратно загубено. И точно тук от вас се изисква гъвкава мисъл и знание от Божествената наука, която твърди, че нищо в света не се губи, а само променя формата си. Знанието, което можете да получите от Божествената наука ще създава доброто разположение на Духа във вас и ще ви прави щастливи, което означава Силни!

Обратно: липсата на това знание ще създава нестабилност и неустойчивост на Духа във вас – нещото, което ще ви прави нещастни.

Защо избрах в навечерието на Новата година точно тази тема за настоящата лекция?

Защото човечеството сега преминава през много труден период от своето развитие – Време, което изисква Сила на Духа. Ожесточаването и омразата, с които е изпълнен Животът сега, доказват само колко много се е отдалечил човешкият ум от Висшият разум, колко много се е отдалечил човекът от Бога! Толкова много, че е готов да се самоубие, след като е стъпил на ръба на огромната пропаст създадена от човеконенавист и алчност за власт. Ето защо ви е необходима сега Сила на Духа! Можете да я постигнете, въпреки жестокостите и омразата! Как? Като си обясните спокойно и разумно, че това на което сте свидетели и неволни потърпевши не е Божия работа, не е прокоба над човечеството, а се дължи изключително и само на човешкият ум, на неговото неправилно разбиране за Живота. Неправилното разбиране сломява Духа и унищожава светлия порив на Мисълта; неправилното разбиране озлобява и ожесточава, превръща човека във властолюбец, в насилник и убиец! Затова са тези войни!

Какво остава тогава?

Да живеете с Разбирането, че Вярата в Доброто укрепва Силата на Духа! Това Разбиране помага на шепата светлоносци, хората с доброто разположение на Духа, да не униват!

За пореден път ще ви призова, вас – хората на Добрия Дух, да продължите самоотвержено да работите в името на човеколюбието, в името на чистата, светла радост, която душите ви създават, и която проправя Път към Бъдното!