ПО ПЪТЯ КЪМ ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Днес, когато  повече от всякога е необходимо единение в Общество Бяло Братство в България, хората от това общество са разделени на групи като всяка група си има  „вожд”.

Питам: Как ще изпълните Заръката,  която ви оставих  за утвърждаване ръководната роля на Учението в духовното израстване на българите? Та вие, които сте „мои последователи” не можете да намерите общ език, а какво остава за другите? Аз съм казвал не веднъж, че ако сред вас има неразбирателство, няма как и в живота на  държавата нещата да са добре.
Рекох ви да създадете образец на поведение за общуването между хората, но не виждам да сте показали нещо добро.

Да! Създадено е  Основно училище „Изгрев” и това е похвално. Но там работят шепа хора, които всеотдайно се стремят да запазят същината на Учението, което ви оставих. И нека да е благословен трудът им и това  изключително полезно начинание! Думата ми е за другите, които наброяват най-общо казано членската  маса на Общество „Бяло Братство” За тях всеки ден е делник и в делника губят своята духовност.  Защото подтик за духовна работа има, но        се изплъзва от съзнанието правилния подход  за неговото приложение. Духовният подтик изисква духовна сила и целеустременост. Защото, за да се приложи в Живота Учението трябва първо тези, които говорят за него да са го приели колкото с ума, толкова и с душата си.

Аз искам чрез истината да  кажа на всички, които се възприемате като последователи на Учението, че всеки от вас създава  с културата на своето поведение новия Образ на Духовно  общество Бяло Братство в България, и никой от вас никога не бива да забравя това. Всеки  да е отговорен за отношението, което има към себе си  и към всички и всичко останало. Всички безусловно да  работите за утвърждаване  на човешката нравствена сила във всяка дума  и действие във вашия живот.

Ученикът трябва да бъде
духовно извисен,
духовно изграден,
духовно силен и
духовно съвършен!

Само чрез силата на чистата съкровена мисъл за служене в обикновения човешки живот, можете да достигнете необикновената сила на духовната преданост. Духовно предан е този, който осъзнава своята Божествена същност. Съзнанието за непреривната връзка между човешкия дух и великия Божествен Дух може да ви води по Пътя към духовното усъвършенстване.