Въпрос

Ако никога не си погалил

с добра ръка покълналия стрък,

ако никога не си оставил

тъга за себе си у някой друг,

ако с възторг не си поглеждал

след литналата птица

или с нежност не си свеждал

очи над детската главица,

ЗАЩО на този свят си бил?