Пролет

Кокичета искрящо бели
люлееха ефирни цветове
за първи път видели
пролетните ветрове.

Упойваше ги нежността им
дошла от утринен зефир,
омайваше ги любовта им,
неземен, чист кумир.