Взаимност

Вълшебен свят, жестока красота

се разстилат пред очите ми.

Замръзнала е цялата земя,

а душата ми с възторг се пълни

от нейната сребриста белота.

Смразяващият зимен вятър

с нежност днес люлее клони

тежък сън заспали.

И галантно той танцува

и любовно пак ги гали!

Виж! В далечината на полето

тънка ледена завивка

от вихрушка житен клас запази.

Чудатост, скрила сила необяснима!

Събират се добро и зло в една взаимност.