Нежно утро

Тази нощ е плакало небето –
сълзите му са чистата роса.
Дали е плакало за гдето
самотно било е без луна?

А утрото дойде със нежност пълно –
погали ниви и поля,
простора със любов обгърна,
усмихна се на хора и цветя.