Прошка

Помолих Бог да ти прости

думите от грубост натежали,

помолих го с любов да те дари,

да вземе твоите слова – кинжали.

Помолих моето сърце да ти прости

обидни думи тежки,

нежност душата ми да ти дари,

да те запази с образ най-човешки.

Милостив е нашият Отец

и навярно ще те опрости.

С любов душата ми ти сви венец,

но защо ли във сърцето ми боли?