Тихо смирение

Мислите ми са и огън, и бурна река.
Разтърсва ме силата на гневния вик!
Понесла товара на тежки слова,
как нужен ми е съкровения миг!

Да ме погълне той в тихо смирение
и тревожната моя душа
да гори в този миг – просветление,
за да  бъде за теб светлина.