Трета възраст

И тъй животът продължава!
Пред мен е новият ми Път.
Виждам как надеждата изгрява,
че тук не се затваря моят кръг.

Ще търся радост в есента,
ще искам да й се наситя,
ще пълня шепи с багрите й с песента,
от съкровените й тайни ще опитам.

И някога – в онзи ден далечен,
когато трябва да се спра –
знам ще нося кръста вечен
на изгарящата от любов душа.

На Елка