Възкресение

Слънцето роди и този ден.

Подари му щедро светлина.

Освободи мечтите ми от плен

и ме върна на света.

Аз се люшнах сред лъчите

и прибрах опърлените си криле,

после здраво стъпих и в косите

вплетох бели цветове.

 

 На Ваня и Живка