Пробуждане

Детето у мен се пробуди.

Беше съвсем неочаквано.

Затича след две пеперуди

напук на всичко натрапено:

скрупули за възраст и приличие,

болка от хорска завист родена,

тежки мисли за безпаричие.

Детето у мен се пробуди

само за няколко минути,

а аз жената смутена

побързах да го затворя

дълбоко вътре в сърцето

и дори го смъмрих да не бърбори.

Сега, когато говоря,

тайничко се надявам

сърцето някак да се отвори

и безгрижното малко момиче

с весел вик да изтича

в онази далечна посока,

където живеят мечтите.