Илюзия

Поредната илюзия умря.

Защо ли беше се родила!?

Никой, никой не видя

сълзите на мечтата ми унила.

Поредната илюзия умря.

Смутена побързах да я погреба.

Единствено сърцето ми съзря,

как с поглед от погледа ти аз греба,

как с мисъл обгръщам те тревожно

и искам да изхвърля завистта.

Разбирам, че е невъзможно –

търся сила в Любовта.