Всеки край е начало

Всеки край е начало
и надежда по новия път,
бие в полуда сърцето събрало
съкровени чувства в най-интимния кът.

Бликат копнежи и страсти
изгарят на делника светлия миг,
неусетно разбираш, че пак ти
задушаваш в гърдите изконния вик.

Викът на душата не веднъж онемяла
от скоростта на времето с крила на орел,
викът на душата смътно съзряла
в кръга от безкрайност мъдър предел.

И търсиш началото в края
с припламнала в сърцето искра,
но божествена е само оная,
която за теб е нова звезда.