Желание

През нивата на времето вървя,

внимавам класовете да не роня,

трудно ми е и като насън горя

във новата си неиграна роля.

Жътварка  съм – душата ме зове.

Тежка жътва съм стъкмила –

искам всички мои мигове,

като ръкойки да съм подредила.

И като скъперник стар

всяко зърно да оглеждам,

да коленича като пред олтар

от хубостта му поглед да не свеждам.