Оптимистично за България

Ден и нощ, нощ и ден в отмерена цикличност

раждат нови светове,

а старите със своята себичност

носят в пазви недозрели плодове.

Новите създават светлите селения

на мисли пълни с доброта,

старите с товар от прегрешения

търсят път към свобода.

Прорязват хоризонта мислите-лъчи –

горят, понесли силата на древен род,

изпълва се небето със стремежи и мечти

изгрява за живота зората на един народ.